Byremo omsorgssenter

Omsorgssenteret på Byremo har til sammen 23 plasser, fordelt på to avdelinger.

 • Avdeling 2: 8 plasser. Avdelingsleder er Bjørg Hamran.
 • Avdeling 4: 15 plasser. Avdelingsleder er Arnhild Urevatn.
 • Avdeling drift (kjøkken og vaskeri): Avdelingsleder er Siv Jorun Kvinlaug.

Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp er tilknyttet Lyngdal helsehus. Avdelingsleder er Gunn Venke Lund.

Av andre funksjoner og tilbud på Byremo omsorgssenter kan nevnes:

 • Fysio- og ergoterapitilbud
 • Sykehjemslege
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter med blant annet motieview sykler
 • Dagaktivitetstilbud på tirsdager
 • Uteområder

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2021

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Virksomhetsleder

Institusjonstjenester

Hildegunn Vik Risnes
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 29.01.2021