Dagsentertilbudet «Huset»

Om tilbudet

«Huset» er et dagtilbud driftet av virksomheten Forebygging og livsmestring. Dette er et lavterskeltilbud til rusavhengige. Her tilbys ulike aktiviteter to dager i uken. Her er også sykepleier til stede.

Tilbudet er lokalisert i Agnefestveien 5, på folkemunne gjerne omtalt som «Kruse Smith-huset».

«Huset» handler om dette:

  • Helsehjelp
  • Utredning
  • Skadereduksjon
  • Ernæring
  • Trygghet

– På «Huset» tilbyr vi hjelp til deg som opplever at rus og rusproblematikk opptar en stadig større del av dagen din.

– Vi åpner feltpleiestasjon med sykepleiere som har kompetanse på helsemessige utfordringer som rusproblematikk kan innebære. Utdeling av brukerutstyr.

– Vi kan tilby utredning av dine behov, i samarbeid med fastlege, NAV og andre relevante instanser.

– Vi tilbyr ulike tjenester knyttet til begrepet skadereduksjon.

– Vi har fokus på ernæring.

– Huset vårt skal være et trygt møtested

På «Huset» er det en regel vi alle må følge: Atferd som sjenerer andre medfører bortvisning.

Dagene på «Huset»

Mandag:

Mandagene er det frokost fra kl. 10.30 til 11 for deltakere i arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppe under ledelse av Miljøvaktmester fra kl. 11 til 14.

Sosialt samvær mandager kl. 11 til 14. Her er det sykepleier som blant annet kan bidra når det gjelder rent brukerutstyr og samtaler.

Målgruppen til begge disse tiltakene er innbyggere som opplever at rus og rusproblematikk opptar stadig større del av dagen sin.

Tirsdag:

Det er mestringsgruppe tirsdager fra kl. 12.30 til 14.00 Fokus her er informasjon og motivering til deltakelse i kommunal poliklinisk 12-trinns rusbehandling.

Kontaktinfo «Huset»

Linda Skagestad
Lindeveien 5, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.01.2020