Kommuneoverlegen

  • Kommuneoverlege i Lyngdal er Øystein Buerøgård Therkelsen
  • Kommunelegen sorterer inn under kommunalsjef-området Helse og velferd

Lenke: Helse og velferd

Therkelsen er ansatt i 30 prosent stilling. Kommuneoverlegen bidrar som medisinsk faglig rådgiver, og har blant annet ansvar for smittevern, forebyggende helsearbeid og miljørettet helsevern.

Lenke: Miljørettet helsevern

Kontaktinformasjon

Øystein Buerøgård Therkelsen
2. etasje, Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Ingunn Skretting, kommunalsjef Helse og velferd
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.02.2024