Kulturmidler og tilskuddsordninger

Om tilskuddsordningen

For å søke om kulturmidler må du benytte skjemaet under. Søknadsfrist er 15.september.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler. 

Skjema for kultur- og aktivitetsmidler

Søknadsskjema kultur- og aktivitetsmidler

Retningslinjer_kultur_aktivitetsmidlerLyngdal2020.pdf

*MERK! Lag og foreninger fra gamle Audnedal er er untatt kravet om å stå i lag- og foreningsregister i 2020. Dette kravet vil gjelde fra 2021.

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3.etg i Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.12.2020