Tilskudd- og støtteordninger

Her finner du støtteordninger og tilskudd det er mulig å søke på for lag- og foreninger i Lyngdal kommune.
Her finner du støtteordninger og tilskudd det er mulig å søke på for lag- og foreninger i Lyngdal kommune.

Kultur- og aktivitetsmidler

For å søke om kulturmidler må du benytte skjemaet under. Søknadsfrist er 15.september.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler. 

Skjema for kultur- og aktivitetsmidler

Søknadsskjema kultur- og aktivitetsmidler

Retningslinjer_kultur_aktivitetsmidlerLyngdal2020.pdf

*MERK! Lag og foreninger fra gamle Audnedaler er untatt kravet om å stå i lag og foreningsregister i 2020. Dette kravet vil gjelde fra 2021.

Olsokfondet

Har du et kulturprosjekt som trenger delfinansiering?
Lyngdal kommune deler ut midler fra Olsok-fondet til privatpersoner, lag og foreninger som trenger støtte innen prosjekt, arrangement, kurs eller scenisk virksomhet. Midlene deles ut etter søknad fra lokale aktører og skal være en stimulans for kunst- og kulturlivet i kommunen. Tildeling av midlene skal gå til lokale tiltak.

Les nøye gjennom vedtektene for utdeling av midlene og benytt elektronisk søknadsskjema nedenfor dersom du ønsker å søke.

Skjema for Olsokmidler

Søknadsskjema Olsokmidler

Vedtekter - Utdeling av midler fra Olsok-fondet.pdf

Margit og Karl Kvaviks legat

Er du ung lyngdøl under utdanning, kan du søke stipend fra «Margit og Karl Kvaviks legat» med søknadsfrist 1.september.

Søknadsinformasjon 

Sist endret: 04.09.2020