Andre tilskuddsordninger

Margit og Karl Kvaviks legat

Er du ung lyngdøl under utdanning, kan du søke stipend fra «Margit og Karl Kvaviks legat» med søknadsfrist 1.september.

Søknadsinformasjon 

Sist endret: 30.09.2020