Spillemidler til anlegg

Om ordningen

Kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i "Prioritert handlingsprogram for spillemiddelsøknader".

Lenke: Prioritert handlingsprogram for spillemiddelsøknader

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Tilskuddet skal skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene.

KommuneKari svarer på flere spørsmål om ordningen. Søk på "spillemidler"

Søknadsfrist

1. november (til kommunen)

Mer informasjon om satsningsområder og søknadsskjema finner du via lenkene under:

Lenke til Anleggsregisteret

Lenke til bestemmelser om tilskudd

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.05.2023