Støtte til kontingent/utstyr til organisert fritidsaktivitet

Lokal fritidskasse

Fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har Lyngdal kommune mottatt tilskudd som skal gå til å dekke kontingent og andre utgifter til barn og unges faste organiserte fritidsaktiviteter. Denne lokale fritidskassen er øremerket privatpersoner som har vanskeligheter med selv å dekke nevnte utgifter.

Kommunen har i 2023 mottatt 75 000 kr fra Bufdir til dette tiltaket. Søknader behandles fortløpende til midlene er brukt opp. 

Hva kan du søke om støtte til?

Kontingent/treningsavgift eller andre utgifter til faste organiserte aktiviteter.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er barn og ungdom under 18 år.

  • Du kan søke selv, som privatperson.
  • Du kan også si fra om behov til for eksempel trener, eller andre kontaktpersoner i den aktiviteten du deltar i. Da vil foreningen kunne søke på vegne av deg.

Det utbetales ikke penger, men kun refusjon av utgifter basert på vedlegg/kvitteringer som dokumentasjon.

Som nevnt over er det ingen søknadsfrister. Søknader behandles fortløpende til midlene er brukt opp. Søknader vil kunne avslås uten nærmere begrunnelse.

Søknadsskjema støtte- og tilskuddsordninger

Via skjemalenken under kan du som privatperson søke støtte til kontingent og/eller utstyr til organisert fritidsaktivitet.

Lenke: Søknadsskjema støtte til kontingent/utstyr

Hvordan søker du?

  • Fyll ut søknadsskjemaet som du finner via lenken lenger over. Her beskriver du hva du har behov for støtte til, og legger ved dokumentasjon på utgiften som du har hatt. Dokumentasjon kan for eksempel være en faktura, kvittering eller annet som bekrefter kostnaden.
  • Husk å stryke ut eventuelle navn på vedlagte dokumentasjon, slik at det ikke sendes personlige opplysninger i eposten.

Kontaktperson

Hvis du lurer på noe kan du kontakte Lyngdal frivilligsentral v/Beate Johnsen på telefon 945 06 020, eller per epost via lenken under.

Lenke: Epost Lyngdal frivilligsentral

Sist endret: 18.10.2023