Jakt og viltforvaltning

Arealkrav

Lenke: Arealkrav Lyngdal kommune

Beitetakseringer

Lenke: Elgbeitetaksering på Agder 2021

Fallvilt

Lenke: Fallvilt, skadde og syke dyr

Lenke: Viltnemnd

Fellingsavgift

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Lenke til gebyrsatser konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Jaktrapportering

Hjorteviltregisteret er nasjonal database for jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, samt fallvilt av utvalgte arter. Registrerte og skutte dyr skal rapporteres her.

Lenke til Hjorteviltregisteret

Årshjul

Via knappelenken under kan du laste ned årshjul for hjorteviltforvaltning.

Lenke til årshjul 2020

Kontaktinfo

Tor Martin Lohne, rådgiver skog- og viltforvaltning

Sist endret: 22.06.2023