Jakt og viltforvaltning

Arealkrav

Arealkrav Lyngdal kommune

Beitetakseringer

Elgbeitetaksering på Agder 2021

Fallvilt

Fallvilt, skadde og syke dyr

Viltnemnd

Fellingsavgift

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Priser 2022 konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Jaktrapportering

Hjorteviltregisteret er nasjonal database for jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, samt fallvilt av utvalgte arter. Registrerte og skutte dyr skal rapporteres her.

Hjorteviltregisteret.no

Årshjul

Via knappelenken under kan du laste ned årshjul for hjorteviltforvaltning.

Årshjul 2020

Kontaktinfo

Kristin Furuløkken, landbruksrådgiver
Konsmogarden

Sist endret: 10.08.2022