Planregister

Planregisteret gir deg oversikt over kommunens areal-og reguleringsplaner. Både vedtatte planer og pågående planarbeid. Planregisteret finner du via knappelenken under.

Alle planer har sitt unike ID-nummer. Eksempelvis Plan-ID 201905. Som er detaljreguleringsplan for E39 Herdal–Røysgård. For enkelt å finne en plan skriver du ID-nummeret inn i søkefeltet oppe til vesntre. Kun sifrene, og ingen annen tekst. For å søke opp nevnte plan skriver du altså inn 201905.

Dersom du ikke har ID-nummeret kan du også søke på stedsnavn.

Lenke til planregister

Oppstart av planarbeid

Meldinger om oppstart av planarbeid, med frist for innspill, finner du via knappelenken under.

Lenke: Varsel om oppstart av planarbeid

Sist endret: 06.02.2024