Ungdomsrådet

Kommunelovens §5-2 fastsetter at alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Kommunelovens §5-2 fastsetter at alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Om ungdomsrådet

Lyngdal ungdomsråd er et rådgivende organ for saker som gjelder eller har konsekvenser for ungdom. Gjennom ungdomsrådet skal ungdommen kunne påvirke politiske saker og øke ungdommens samfunnsengasjement.

  • Medlemmer i ungdomsrådet skal få opplæring og erfaring i demokratiske prosesser
  • Lyngdal ungdomsråd skal være partipolitisk uavhengig

For ungdomsrådets møtekalender, se lenken under:

Lenke til møteplan

Mathias Birkelid Larsen foran rådhuset
Ungdomsrådets leder, Mathias Birkelid Larsen, foran rådhuset. Et sted han kommer til å frekventere hyppig i tiden framover. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune 

Valg og sammensetning ungdomsrådet

Lyngdal ungdomsråd skal bestå av 17 ungdommer i alderen 12-19 år. Medlemmer velges for ett skoleår av gangen

De faste medlemmene i ungdomsrådet skal baseres på følgende sammensetning:

  • Leder av elevrådet ved hver skole
  • Leder og nestleder fra elevrådene ved Byremo ungdomsskole og Lyngdal ungdomsskole
  • Leder og nestleder fra elevrådet ved Lyngdal kristne grunnskole samt elevrådsrepresentanten for 7. trinn
  • En elev fra hver av de videregående skolene: KVS, Byremo videregående skole, Eilert Sundt vgs. avdeling Lyngdal og Eilert Sundt vgs. avdeling Farsund. Elevene skal være bosatt i Lyngdal kommune

Hele 26 ungdommer var til stede da det nye ungdomsrådet i slutten av oktober 2023 var samlet til konstituerende møte.

I møtet ble Mathias Birkelid Larsen valgt til leder, med Markus Dragland som nestleder. Begge er elever ved Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal.

Både nyvalgt leder og nestleder var til stede under kommunestyremøtet torsdag 16. november 2023, hvor de presenterte seg selv. Se lenken under.

Lenke: Det nye ungdomsrådet

Liv Angelica Thoresen ble gjenvalgt som ungdomsrådets faste representant til det politiske utvalget for barn og oppvekst. En ombudsrolle hun har hatt siste året. Liv Angelica er elev ved Lyngdal kristne grunnskole.

Ungdomsrådets leder og nestleder presenterer seg for kommunestyret
Ungdomsrådets nyvalgte leder og nestleder, Mathias Birkelid Larsen (t.h.) og Markus Dragland, presenterer seg selv for kommunestyret 16. november 2023. På podiet ses kommunedirektør Kjell Olav Hæåk og ordfører Unni Nilsen Husøy. Foto: Skjermbilde fra Kommune-TV

Ifølge referatet fra ungdomsrådets første møte 23. oktober 2023 var følgende personer til stede:

Arwen Kjøndal (Lyngdal ungdomsskole, LUS), Malin Simonsen (LUS), Markus Dragland (Eilert Sundt avd. Farsund), Tomine Spilde Hove (Eilert Sundt avd. Lyngdal), Mathias Birkelid Larsen (Eilert Sundt avd. Lyngdal), Benjamin Høgli (KVS), Ingrid Helene Kristiansen (KVS), Leon Vatland (Årnes skole), Ella Omland (Årnes skole), Josephine Skoland (Lyngdal kristne grunnskole, LKG), Liv Angelica Thoresen (LKG), Benjamin Skoland Majid (LKG), David Samson Øpstad (Å barneskole), Isabella Larsen Ohnstad (Byremo barneskule), Emil Olai Pettersen (Byremo ungdomsskole), Sondre Vårdal (Byremo ungdomsskole), Sebastian Pettersen (Byremo barneskule), Adrian Stordal (Byremo ungdomsskole), Mari Hauge (Byremo VGS), Silja Ågedal (Byremo VGS), Victoria Vaaje Ruud (Konsmo skole), Håkon Sjøberg (Konsmo skole), Ida Håland (Byremo ungdomsskole), Birger Loennechen (Berge barneskole), Sivert Føreland (Berge barneskole), Emma Bejinariu (Kvås skole) og Bertine Stuestøl (Kvås skole).

Barn og unges representant i plansaker

Barn og unges representant i plansaker har som oppgave å sørge for at barn og unges interesser blir ivaretatt i plan- og byggesaker. Barn og unges ivaretakelse er lovfestet i plan- og bygningsloven §3-3 og §5-1, som sier at kommunen skal legge til rette for at barn og unge skal bli hørt, samt etablere en særskilt ordning for å ivareta denne gruppens interesse i planleggingen.

Les mer via lenken under.

Lenke: Barn og unges representant

Sist endret: 12.02.2024