Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Om BTI

Bedre tverrfaglig innsats handler om å forbedre samhandlingen om barn, unge og gravide som i utsatte livssituasjoner. BTI-prosjektet er et samarbeid mellom Lyngdal og de øvrige Lister-kommunene. Enhet for barn og unge, alle skolene og barnehagene arbeider etter BTI-modellen.

Modellen har tre viktige formål:

  • Tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.
  • Helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd.
  • Foreldresamarbeid.

Mer info om BTI finner du via lenken under.

Lenke til infosiden BTI

Hvorfor BTI?

En viktig begrunnelse for BTI-modellen er tilsynet som landets fylkesmenn og Helsetilsynet gjennomførte i 2008, og der behovet for bedre samordning ble påpekt.

Organisering i Lyngdal kommune

Oversikten nedenfor viser hvordan BTI-prosjektet er organisert i Lyngdal kommune er i endring, og vil oppdateres her i januar 2020.

Styringsgruppe:

 

Prosjektgruppe:

 

Kontaktinfo BTI-koordinator

Marianne Aarhoug Salvesen

Kontaktinfo BTI prosjektleder

Kristine Valborgland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 23.12.2019