Bevillinger

På denne siden finner du skjema for søknad om servering-, salgs- eller skjenkebevilling. Du finner også skjema for å melde inn endringer i forbindelse med en bevilling, som for eksempel endring av daglig leder, salgs- eller skjenkestyrer eller stedfortreder.

Nederst finner du også skjema for innlevering av omsetningsoppgave for alkohol.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du snakke med vår digitale medarbeider, Kommune-Kari. Det samme gjelder spørsmål knyttet til etablererprøve og kunnskapsprøve.

Dersom du ønsker å avlegge etablererprøven for serveringsvirksomhet eller kunnskapsprøven i alkoholloven, kan du klikke på knappelenken nedenfor.

Lenke: Kunnskaps- og etablererprøven

Søknadsskjema for bevillinger

Lenke: Serverings- og/eller skjenkebevilling

Lenke: Serveringsbevilling - søknad

Lenke: Skjenkebevilling - søknad

Lenke: Skjenkebevilling, åpent arrangement

Lenke: Skjenkebevilling, lukket arrangement

Lenke: Skjenkebevilling, søknad om endrede vilkår

Lenke: Bevilling, melding om endringer

Lenke: Salgsbevilling alkoholholdig drikk, gruppe 1

Lenke: Salgsbevilling gårdssalg, alkohol gruppe 2

Skjema for omsetningsoppgaver

Lenke: Omsetningsoppgave alkohol - salgsbevilling

Lenke: Omsetningsoppgave alkohol - skjenkebevilling

Alkoholpolitiske retningslinjer

I Lyngdal kommunestyre 16. april 2020 ble det vedtatt nye alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2020 til 2024. Dette er felles retningslinjer for Lister-regionen, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad kommuner.

Lenke: Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024

Kontaktinfo, konsulent plan og næring

Camilla Buch Vidringstad
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 27.02.2024