Bevillinger

Skal du søke skjenkebevilling eller serveringsbevilling finner du lenke til søknadsskjema nedenfor.

Har du spørsmål om regler for skjenkebevilling og salg av alkoholholdig drikke, snakk med vår digitale medarbeider, Kommune-Kari. Samme gjelder spørsmål knyttet til kunnskapsprøve og etablererprøve.

Ønsker du å avlegge kunnskapsprøven i alkoholloven eller etablererprøven for serveringsvirksomhet, klikk på knappelenken under.

Kunnskaps- og etablererprøven

Skjema for bevillinger

Serveringsbevilling, ordinær

Skjenkebevilling, ordinær

Skjenkebevilling, åpent arr.

Skjenkebevilling, lukket arr.

Skjenkebevilling, endrede vilkår

Bevilling, endringer i drift

Omsetningsoppgave alkohol (salg)

Omsetningsoppgave alkohol (skjenke)

Sist endret: 05.03.2020