Kunnskapsprøven og etablererprøven

Om prøvene

Lyngdal kommune er bevillingsmyndighet som avholder kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Når du skal avlegge slik prøve må du ved frammøte ta med gyldig legitimasjon med fødselsdato og bilde. Såsom pass, førerkort eller bankkort. Bankkort uten bilde er ikke gyldig legitimasjon.

  • Gebyr pr. avlagte kunnskapsprøve eller etablererprøve er kr 400. Dette gjelder også forsøk på avleggelse av prøve.
  • Prøvene avlegges ved Lyngdal rådhus eller Konsmo kommunehus. Ved påmelding avtales en dato og et tidspunkt for dette.
  • Ved bestått etablerer- eller kunnskapsprøve utstedes et bevis som dokumenterer at kunnskapskravet er oppfylt. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

For påmelding benyttes epostlenken under:

Lenke: Epost for påmelding

Har du ytterligere spørsmål knyttet til kunnskapsprøven eller etablererprøven, snakk med vår digitale medarbeider, Kommune-Kari. Samme gjelder spørsmål om regler for skjenkebevilling og salg av alkoholholdig drikke.

Kunnskapsprøven i alkoholloven

Det er ulike kunnskapsprøver for salgsbevilling og skjenkebevilling. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven for den aktuelle bevillingen, og være fylt 20 år.

Prøven er en elektronisk flervalgsprøve med 60 minutter til disposisjon, hvor du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.

Behov for eventuell tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring.

Prøven avlegges på norsk. Det er anledning til å benytte ordbok som hjelpemiddel, for eksempel engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok.

På Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon om kunnskapsprøven og pensum. Se lenken under.

Lenke til Helsedirektoratet

I nettbutikken til VINN er det også mulighet for å kjøpe seg tilgang til ulike hjelpemidler i forbindelse med forberedelse til kunnskapsprøven.

Lenke til nettbutikk vinn.no

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og være fylt 18 år.

Prøven er en elektronisk flervalgsprøve med 90 minutter til disposisjon, hvor du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.

Behov for eventuell tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring.

Prøven avlegges på norsk, og det er ikke anledning til å benytte ordbok. Det er anledning til å benytte rene lov- og forskriftstekster. Se lenken under.

Lenke til lovdata.no

I nettbutikken til VINN er det også mulighet for å kjøpe seg tilgang til ulike hjelpemidler i forbindelse med forberedelse til etablererprøven, som for eksempel pensumhefte.

Lenke til nettbutikk vinn.no

Skjema for bevillinger

Via knappelenken under finner du samlet skjemaoversikt for bevillinger.

Lenke: Skjema bevillinger

Kontaktperson

Camilla Buch Vidringstad
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 27.02.2024