Folkehelsekoordinator

Denne siden er under utvikling.
Denne siden er under utvikling.

Om tjenesten

Rollen som folkehelsekoordinator sorterer inn under stabsområdet plan og næring.

Ny rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse ble ansatt i april 2022.

Kristine Engebretsen Illøkken, rådgiver
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 28.04.2022