Folkehelse-rådgiver

Hva er folkehelse?

  • Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen.
  • Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å redusere sosial ulikhet i helse, og for å fremme befolkningens helse generelt.

Folkehelsestrategi

Folkehelsestrategien skal konkretisere satsningsområdet livskvalitet og levekår, og bidra til at alle virksomhetene i kommunen jobber sammen for felles mål i folkehelsearbeidet.

Folkehelsestrategien for Lyngdal kommune 2023-2027 er en overordnet plan for folkehelsearbeidet i kommunen. Strategien baserer seg på folkehelseoversikten, og er forankret gjennom kommuneplanens samfunnsdel.

Lenke: Folkehelsestrategi 2023-2027

Lenke: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033

Folkehelseoversikt

Hvordan står det til med folkehelsen i Lyngdal kommune? Via lenken under kan du laste ned folkehelseoversikten. Dette dokumentet gir innblikk i befolkningens helsesituasjon, indikasjoner på relevante satsningsområder og skal brukes i kommunens videre planarbeid. Folkehelseoversikten oppdateres hvert år.

Lenke: Folkehelseoversikt Lyngdal 2023

Orientering om arbeidet

Senhøstes 2022 ble det orientert om status i arbeidet med folkehelseoversikten i alle de politiske utvalgene. Via lenken under kan du få med deg informasjonen som kommunens folkehelserådgiver ga til utvalget for helse og velferd tirsdag 22. november.

Lenke: Folkehelse-orientering

Forebyggende plan

Barnevernsloven § 15-1 stiller krav om at kommunen skal vedta en plan for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer.

Lyngdal kommunes forebyggende plan er sektorovergripende. Det betyr at den er relevant for alle tjenesteområdene i kommunen som involverer barn, unge og familier. Planen er et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester, forebyggende arbeid og tidlig innsats. Arbeid med nettopp tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling innenfor alle tjenesteområder er en prioritet.

Via lenken under finner du Lyngdal kommunes plan for trygg oppvekst og tidlig innsats. I det daglige omtalt som kommunens forebyggende plan.

Lenke: Trygg oppvekst og tidlig innsats

Kontaktinfo folkehelserådgiver

Rollen som rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse sorterer inn under stabsområdet plan og næring.

Har du innspill til kommunens folkehelserådgiver, er du velkommen til å ta kontakt.

Henriette Hovland, rådgiver
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Lenker

Lenke: Lov om folkehelsearbeid

Sist endret: 08.04.2024