Folkehelse-rådgiver

Hva er folkehelse?

  • Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen.
  • Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å redusere sosial ulikhet i helse, og for å fremme befolkningens helse generelt.

Folkehelseoversikt

Hvordan står det til med folkehelsen i Lyngdal kommune? Via lenken under kan du laste ned folkehelseoversikten. Dette dokumentet gir innblikk i befolkningens helsesituasjon, indikasjoner på relevante satsningsområder og skal brukes i kommunens videre planarbeid. 

Folkehelseoversikt Lyngdal 2022

Orientering om arbeidet

Senhøstes 2022 ble det orientert om status i arbeidet med folkehelseoversikten i alle de politiske utvalgene. Via lenken under kan du få med deg informasjonen som kommunens folkehelserådgiver ga til utvalget for helse og velferd tirsdag 22. november.

Folkehelse-orientering

Hvordan organiseres folkehelse-arbeidet?

Rollen som rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse sorterer inn under stabsområdet plan og næring.

Har du innspill til kommunens folkehelserådgiver, er du velkommen til å ta kontakt. Folkehelserådgiveren har en mastergrad i folkehelsevitenskap og en doktorgrad i folkehelse og ernæring, med interesse for betydningen av mat og måltider for læring og for folkehelse.

Kontaktinfo folkehelserådgiver

Kristine Engebretsen Illøkken
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Lenker

Lov om folkehelsearbeid

Sist endret: 29.12.2022