Plan og næring

Plan og næring er ett av fire stabsområder i Lyngdal kommune. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Plan og næring har disse ansvarsområdene:

  • Overordnet planarbeid og prosjektledelse
  • Personvern, klima og beredskap
  • Rus- og kriminalitetsforebygging
  • Tverrfaglig innsats
  • Næringsutvikling og bevillinger
  • Lyngdal havn

Kommunalsjef for Plan og næring er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget miljø, plan og teknisk. 

Skjema næringsvirksomhet

Omsetningsoppgave alkohol, skjenking

Omsetningsoppgave alkohol, salg

Skjema etablering av skole/barnehager

Godkjenning miljørettet helsevern

Godkjenning av barnehage

 

Kontaktinfo kommunalsjef

Kristine Valborgland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 16.12.2019