Plan og næring

Plan og næring er ett av tre stabsområder i Lyngdal kommune. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Plan og næring har disse ansvarsområdene:

Kommunalsjef for Plan og næring er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget miljø, plan og teknisk (UMPT).

Kunnskapsbasert utvikling

Kunnskapsgrunnlaget er et oversiktsdokument over dagens status og utviklingstrekk i Lyngdal kommune. Dokumentet, som du finner lenke til lenger nede, består av kart, statistikk og tekst for å gi en forståelse av dagens situasjon, samt fremtidige behov i kommunen.

Kunnskapsgrunnlaget gir ikke en fullstendig oversikt over alle områdene i kommunen, men løfter frem sentrale temaer og problemstillinger knyttet til utviklingstrekkene.

Målet med dokumentet er at det skal bidra til systematisk og målrettet kunnskapsbasert utvikling, og peke mot prioriteringer kommunen bør gjøre fremover.

Kunnskapsgrunnlaget danner med andre ord bakgrunn for kommunens arbeid med planstrategi og kommunale planer, samt som et strategisk grunnlag når økonomiske ressurser skal prioriteres i budsjett og handlingsplan.

Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig.

Lenke til Kunnskapsgrunnlaget

Skjema næringsvirksomhet

Omsetningsoppgave alkohol, skjenking

Omsetningsoppgave alkohol, salg

Skjema etablering av skole/barnehager

Godkjenning miljørettet helsevern

Godkjenning av barnehage

 

Kontaktinfo kommunalsjef

Kristine Valborgland
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 12.03.2024