Skyss og trafikk

Å barneskole har hjertesone rundt skolen for å gjøre skoleveien tryggere for elevene.

Å barneskole har hjertesone rundt skolen for å gjøre skoleveien tryggere for elevene.

Informasjon om skoleskyss

Spør Kommune-Kari om "skoleskyss" og la henne forklare det. 

Drop-sone for henting og levering

Foreldre kan hente og levere elever i drop-sonen langs Voksenopplæringen. Hvis foreldre skal inn på skolen for eksempel på møter, så kan de parkere ved Lyngdalshallen.

Trafikkplan

Trafikkplan Å barneskole 2021-2022 .pdf

Spesialskyss

Skolen søker om skyss for elever som har rett på skoleskyss. Foreldre leverer legeerklæring til skolen hvis søknaden gjelder spesialskyss for en elev. Det søkes for hvert år. 

 

 

 

Sist endret: 18.08.2021