SFO

Om tilbudet

Her kommer det informasjon om SFO. 

Åpningstider:

Mandag: 06:45 - 16:30
Tirsdag: 06.45 - 16.30
Onsdag: 06.45 - 16.30
Torsdag: 06.45 - 16.30
Fredag: 06.45 - 16.30

Kontaktinformasjon

SFO-telefonen: 941 63 233

Kirsten Ellen Nodeland (SFO-leder)

Lenke til epost SFO-leder

Månedsplaner

SFO juni 2023.pdf

Sfo mai 2023 .pdf

Planer

arshjul-22-og-23.pdf

kvalitetsplan-for-sfo-2022---2026.pdf

Skjemaoversikt for SFO

Lenke: Søk ny plass eller endring

Lenke: Åpen søknad (utenfor kommunen)

Lenke: Godta eller avslå plasstilbud

Lenke: Oppsigelse av plass

Lenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Lenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Lenke til tidsskjema SFO.docx

Lenke: Hvordan søke SFO?

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

 

Sist endret: 02.06.2023