Sånn kan du bidra til tryggere skolevei

Nå som skolene starter opp igjen er det mange nye små som skal ut å gå. I den forbindelse minner Lyngdal kommune om reglene for å klippe hekker og busker der disse hindrer sikt ved kryss og avkjørsler.

Hekker, busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei. Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Les mer ditt ansvar som grunneier via lenken under.

Lenke: Klipp hekker og busker

Lenke: Skolestart høsten 2023

Sist endret: 15.08.2023

>