Skolemiljø og helse

Melding om skolemiljø - ordensreglement - plan for elevenes skolemiljø

Melding om skolemiljø - ordensreglement - plan for elevenes skolemiljø

MELD FRA OM SKOLEMILJØ HER

Les mer om mobbeknappen her

Reglement

Ordensregler for skolen

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Andre tjenester:

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og klare de utfordringer som hverdagen gir
  • I samarbeid med elever, foreldre og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel
  • Delta i tverrfaglige team på skolen
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper
  • Råd og veiledning til ungdom og foresatte ved bekymring om bruk av rusmidler eller psykiske vansker

Elevene kan droppe innom skolehelsetjenesten, ringe selv for avtale, eller foreldre / foresatte kan ringe og gjøre en avtale.

Faste oppgaver på de ulike trinnene:

1. trinn: Skolestartundersøkelse i samarbeid med lege

2.trinn: Vaksine (DTP-IPV)

3.trinn: Vekt og lengde mål, oppfølging ved behov

5.trinn: Pubertetsundervisning

6.trinn: Vaksine (MMR)

7.trinn: Vaksine (HPV)

Alle trinn: Undervisning i samarbeid med skolen

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier på Berge barneskole: Sandra Medic
Er på skolen hver dag.  
Mobil: 47631887   
E-post: sandra.tveit-medic @lyngdal.kommune.no

Sist endret: 10.08.2022