Om skulen

Byremo ungdomsskule

Besøksadresse:

Audnedalsveien 4447
4529 Byremo

Postadresse:

Audnedalsveien 4447
4529 Byremo

Telefon: 38 28 15 85

Byremo ungdomsskule er ein interkommunal skule for Hægebostad og Lyngdal kommune. Byremo ungdomsskule driv vanleg grunnskuleopplæring for ca 150 elevar på 8. til 10. årssteg. Elevane kan sjølv velje nynorsk eller bokmål som opplæringsmål.
 
Skulebygningen er frå 1970, men ein påbygd fløy med nytt personalrom og kontor samt møterom stod ferdig våren 2009.
 
I tilknyting til skulen er det og symjebasseng som er i drift vinterstid, mellom haustferie og påske.
 
Skuledagen byrjar kl. 08.25 og sluttar kl. 14.11.