KONSMO SKOLE

Konsmo Skole er en 1-7 skole som ligger på Helle, 2 km nord for Konsmo Sentrum. Skolen har i år ca 100 elever, og 20 ansatte. Skolen har et 38 ukers SFO tilbud som i kommende skoleår vil huse 13 barn.