SFO

Om tilbudet

Sfo huser i år 14 barn. Vi har vårt eget lokale i enden av det lille bygget. Her leker og koser vi oss.

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag: 07:00-16:30
Onsdag: 07:00- 16.30
Torsdag: 07:00- 16:30
Fredag: 07:00- 16:30

Kontaktinformasjon

Helene Øydna (SFO-leder)

Lenke til epost SFO-leder

Dokumentmapper

Månedsplaner

Skjemaoversikt for SFO

Lenke: Søk ny plass eller endring

Lenke: Åpen søknad (utenfor kommunen)

Lenke: Godta eller avslå plasstilbud

Lenke: Oppsigelse av plass

Lenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Lenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Lenke til tidsskjema SFO.docx

Lenke: Hvordan søke SFO?

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

Sist endret: 04.02.2021