Skolefritidsordning (SFO)

Om SFO

SFO er et frivillig, kommunalt fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet gis på skolene.

Barn med spesielle behov kan benytte SFO til og med 7. trinn.

Søknadsskjema

Vi erfarer dessverre for tiden litt ustabilitet med søknadsskjemaet. Det jobbes med å få orden på dette. Men dersom du opplever problemer med å få søkt om plass, eller du har søkt og ikke får bekreftelse tilbake på mail, så ta kontakt med den aktuelle skolen (se under SFO-kontakter) og be om bekreftelse på epost om at påmeldelse er mottatt.

Skjema for ny plass

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Tips: Opplever du problemer med et skjema, kan du forsøke en annen nettleser, eksempelvis Chrome.

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – pris for 2020
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet spesifisert
16 timer eller mer 2591,-
11-15 timer 2227,-
7-10 timer 1706,-
1-6 timer 1119,-
Kjøp av enkelttimer 62,- pr. time
Kjøp av enkeltdager – undervisningsfrie dager utover avtalt opphold 350,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.

Annen moderasjon

For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke kreves egenbetaling fra foreldrene.

Det er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et helhetstilbud i SFO på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen.

Dette gjelder fra og med 1. august 2020.

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

SFO-kontakter

Byremo barneskule:

Konsmo skole:

Kvås skole

Berge barneskole:

Å barneskole:

Årnes skole:

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 17.02.2020