Skolefritidsordning (SFO)

Om SFO

SFO er et frivillig, kommunalt fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet gis på skolene.

Barn med særskilte behov kan benytte SFO til og med 7. trinn.

Om søknad

Noe du lurer på i forbindelse med søknads- eller endringsskjemaet, ta kontakt med SFO-leder på den aktuelle skolen. Se under SFO-kontakter.

Skjemaoversikt for SFO

For å søke plass i SFO benyttes samme skjema som for barnehagene. Samme gjelder skjema for oppsigelse, godta eller avslå plasstilbud og skjema for redusert eller fritak for betaling.

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Søknad om redusert foreldrebetaling

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – pris for 2020
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet spesifisert
16 timer eller mer 2591,-
11-15 timer 2227,-
7-10 timer 1706,-
1-6 timer 1119,-
Kjøp av enkelttimer 62,- pr. time
Kjøp av enkeltdager – undervisningsfrie dager utover avtalt opphold 350,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.

Annen moderasjon

For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke kreves egenbetaling fra foreldrene.

Det er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et helhetstilbud i SFO på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen.

Dette gjelder fra og med 1. august 2020.

Planer

Kvalitetsplan for kommunal SFO 2020

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

Åpningstider og kontaktinfo

BYREMO BARNESKULE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Kontaktinformasjon

Eli Kristin Tveiten (SFO-leder)
eli.kristin.tveiten@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

Mer skolens SFO

KONSMO SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Kontaktinformasjon

Helene Øydna (SFO-leder)
helene.oydna@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

Mer skolens SFO

KVÅS SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Kontaktinformasjon

Monica Knaben Håland (SFO-leder)
Monica.Haland@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

Mer skolens SFO

BERGE BARNESKOLE

Åpningstider:

Mandag: 06:45-16:30
Tirsdag: 06:45-16:30
Onsdag: 06:45-16:30
Torsdag: 06:45-16:30
Fredag:06:45-16:30

Kontaktinformasjon

Kirsti Høyland-Lund (SFO-leder)
Kirsti.Hoyland-Lund@lyngdal.kommune.no

Mer skolens SFO

Å BARNESKOLE

Åpningstider

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Kontaktinformasjon

Ingrid Schmidt (SFO-leder)
Ingrid.Schmidt@lyngdal.kommune.no

Lena Kvavik
Lena.Kvavik@lyngdal.kommune.no

Mer skolens SFO

ÅRNES SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:30 - 16:30
Tirsdag: 07.30 - 16.30
Onsdag: 07.30 - 16.30
Torsdag: 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 16.30

Kontaktinformasjon

Aud Hægeland (SFO-leder)
Aud.Haegeland@lyngdal.kommune.no

Kirsten Ellen Nodeland
Kirsten.Ellen.Nodeland@lyngdal.kommune.no

Mer skolens SFO

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Idrettsfritidsordning

Lyngdal idrettslag tilbyr en idrettsfritidsordning (IFO) for elever på 2. til 7. trinn ved Å og Berge barneskoler. Dette er ikke del av kommunens ordinære tilbud. Mer informasjon om tilbudet og kontaktinformasjon vedrørende dette finner du via den blå knappelenken under.

IFO - info og priser

Lyngdal kommune og Lyngdal IL samarbeider om idrettsfritidsordningen. Idrettslag tok initiativet, mens kommunen legger til rette. Dette er samskaping i praksis. Det kan du lese mer om via lenken under.

Samskaper om ny idrettsfritidsordning

Sist endret: 18.09.2020