Skolefritidsordning (SFO)

Om SFO

SFO er et frivillig, kommunalt fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet gis på skolene.

Barn med særskilte behov kan benytte SFO til og med 7. trinn.

Søknadsskjema

Noe du lurer på i forbindelse med søknads- eller endringsskjemaet, ta kontakt med SFO-leder på den aktuelle skolen. Se under SFO-kontakter.

Skjemaoversikt for SFO

For å søke plass i SFO benyttes samme skjema som for barnehagene. Samme gjelder skjema for oppsigelse, godta eller avslå plasstilbud og skjema for redusert eller fritak for betaling.

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Skjemaet under er egentlig for barnehagene, men må inntil videre også benyttes for søknader til SFO om redusert betaling, eller fritak for betaling for elever med særskilte behov. Se mer informasjon under moderasjonsordninger.

Redusert/fritak for betaling SFO

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – pris for 2020
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet spesifisert
16 timer eller mer 2591,-
11-15 timer 2227,-
7-10 timer 1706,-
1-6 timer 1119,-
Kjøp av enkelttimer 62,- pr. time
Kjøp av enkeltdager – undervisningsfrie dager utover avtalt opphold 350,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.

Annen moderasjon

For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke kreves egenbetaling fra foreldrene.

Det er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et helhetstilbud i SFO på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen.

Dette gjelder fra og med 1. august 2020.

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

SFO-kontakter

Byremo barneskule:

Konsmo skole:

Kvås skole

Berge barneskole:

Å barneskole:

Årnes skole:

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 25.05.2020