Skolefritidsordning (SFO)

Om SFO

SFO er et frivillig, kommunalt fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet gis på skolene.

Barn med særskilte behov kan benytte SFO til og med 7. trinn.

Om søknad

Noe du lurer på i forbindelse med søknads- eller endringsskjemaet, ta kontakt med SFO-leder på den aktuelle skolen. Se under SFO-kontakter.

Skjemaoversikt for SFO

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Søknad om redusert foreldrebetaling

Hvordan søke SFO?

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – priser for 2021
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet er spesifisert
16 timer eller mer 2882,-
11-15 timer 2478,-
7-10 timer 1989,-
1-6 timer 1245,-
Kjøp av enkelttimer 64,- pr. time
Kjøp av enkeltdager på undervisningsfrie dager utover avtalt opphold. Planleggingsdager, ferie- og fridager 359,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole. Det arbeides med å få samordnet kostprisene i løpet av 2021.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to. Det eldste barnet betaler full pris.

Annen moderasjon

Redusert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn og gratis SFO for 5.-7. trinn for elever med særskilte behov videreføres i tråd med forskrift om reduksjon i foreldrebetaling og SFO-vedtekter.

Fra 1. august 2021 vil redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt også gjelde for 3. og 4. trinn. Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. Reglene gjelder for SFO som kommunene tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Gratis SFO gjelder kun for elever fra 5.-7. trinn med særskilte behov. Foresatte må sende egen søknad til rektor ved skolen hvor det fremgår hvorfor foresatte søker gratis SFO. Rektor vil så fatte et vedtak som avgjør om eleven får innvilget gratis SFO. Ved innvilget søknad må foresatte melde barnet inn på aktuell SFO under skjema «Søk ny plass eller endring». Viser til SFO-vedtektene til kommunen, 2.4.1.

Via knappelenken under finner du informasjon om regelverket fra Utdanningsdirektoratet.

Moderasjonsordninger SFO

 

Planer

Kvalitetsplan for kommunal SFO 2020

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

Åpningstider og kontaktinfo

BYREMO BARNESKULE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Kontaktinformasjon

Eli Kristin Tveiten (SFO-leder)
eli.kristin.tveiten@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

KONSMO SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag: 07:00-16:30
Onsdag: 07:00- 16.30
Torsdag: 07:00- 16:30
Fredag: 07:00- 16:30

Kontaktinformasjon

Helene Øydna (SFO-leder)
helene.oydna@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

KVÅS SKOLE

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 07:00-08:15 og fra skoleslutt til 16:30

Kontaktinformasjon

Monica Knaben Håland (SFO-leder)
Monica.Haland@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

BERGE BARNESKOLE

Åpningstider:

Mandag: 06:45-16:30
Tirsdag: 06:45-16:30
Onsdag: 06:45-16:30
Torsdag: 06:45-16:30
Fredag: 06:45-16:30 

Kontaktinformasjon

Hege Skribeland Kjørrefjord (SFO-leder)
Mob.nr: 906 77 273
hege.skribeland.kjorrefjord@lyngdal.kommune.no

Å BARNESKOLE

Åpningstider

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Kontaktinformasjon

Ingrid Schmidt (SFO-leder)

Tlf: 99383631
Ingrid.Schmidt@lyngdal.kommune.no

Lena Kvavik
Lena.Kvavik@lyngdal.kommune.no

ÅRNES SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:30 - 16:30
Tirsdag: 07.30 - 16.30
Onsdag: 07.30 - 16.30
Torsdag: 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 16.30

Kontaktinformasjon

SFO-telefonen: 941 63 233

Aud Hægeland (SFO-leder)
Aud.Haegeland@lyngdal.kommune.no

Kirsten Ellen Nodeland
Kirsten.Ellen.Nodeland@lyngdal.kommune.no

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Idrettsfritidsordning

Lyngdal idrettslag tilbyr en idrettsfritidsordning (IFO) for elever på 2. til 7. trinn ved Å og Berge barneskoler. Dette er ikke del av kommunens ordinære tilbud. Mer informasjon om tilbudet og kontaktinformasjon vedrørende dette finner du via den blå knappelenken under.

IFO - priser og påmelding

Lyngdal kommune og Lyngdal IL samarbeider om idrettsfritidsordningen. Idrettslag tok initiativet, mens kommunen legger til rette. Dette er samskaping i praksis. Det kan du lese mer om via lenken under.

Samskaper om ny idrettsfritidsordning

Sist endret: 19.02.2021