Skolefritidsordning (SFO)

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Informasjon om SFO - Інформація про ПП

Om SFO

SFO er et frivillig, kommunalt fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet gis på skolene.

Barn med særskilte behov kan benytte SFO til og med 7. trinn.

Om søknad og søknadsfrist

  • Det må søkes elektronisk hvert år
  • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

Ved hovedopptaket tilbys alle søkere plass. Dersom det er ledig kapasitet, kan skolen i løpet av skoleåret tildele plass til nye søkere eller utvide tilbudet til de som har plass.

Skjemaoversikt for SFO

For å søke SFO-plass, eller søke om endring av plass, benyttes foresattportalen. Det er også her du godtar eller avslår tilbud om plass, eller sender plass-oppsigelse. Foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til foresattportalen

Er du ikke kjent med foresattportalen finner du et eget veiledningshefte her:

Lenke til temahefte Foresattportalen

Skjemalenke: Søknad om redusert foreldrebetaling

Skjemalenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Hva koster det?

Lenke: Prisoversikt opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte skole

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to, og 50 prosent fra og med barn nummer tre. Det eldste barnet betaler full pris. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, den får du automatisk så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning.

Redusert foreldrebetaling for 1.-4 trinn

Redusert foreldrebetaling sikrer at SFO-plass ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Reglene gjelder for SFO som kommunen tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene. Se forskrift om reduksjon i foreldrebetaling via lenken under.

Lenke til forskrift

Det må søkes om redusert foreldrebetaling, og søknaden gjelder for ett skoleår om gangen. For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunkt og ut skoleåret.
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Man søker om redusert foreldrebetaling via foresattportalen i Visma. Foresattportalen finner du via lenken under.

Lenke: Foresattportalen, søknad om redusert betaling

Kontaktperson redusert foreldrebetaling:

Inger Svinstad
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Gratis SFO for elever fra 5.-7. trinn med særskilte behov

Barn med særskilte behov defineres som barn med varige funksjonsnedsettelser som medfører omfattende og vedvarende behov for bistand, og som har tilrettelegging innenfor ordinær undervisning og eventuelt spesialundervisning.

Foresatte må sende egen søknad til rektor ved skolen hvor det fremgår hvorfor foresatte søker gratis SFO. Rektor vil så fatte et vedtak som avgjør om eleven får innvilget gratis SFO.

Følgende skjema benyttes for å søke om gratis SFO:

Lenke: Søknadsskjema barn med særskilte behov 5.-7. trinn

Ved innvilget søknad må foresatte melde barnet inn på aktuell SFO. Se under skjema, «Søk ny plass eller endring».

Gratis halvdags SFO/gratis kjernetid (12 timer) for første- og andreklassinger

Fra høsten 2023 har Stortinget vedtatt å innføre gratis halvdags SFO/gratis kjernetid 12 timer også for 2. trinn. For første- og andreklassinger i Lyngdal kommune betyr det at de får et gratis SFO-tilbud på 12 timer.

Om foresatte ønsker tilbud om mer enn 12 timer, vil prisen for 12 timers tilbud bli trukket av fra prisen på det tilbudet foresatte velger.

Det tas forbehold om at Stortinget kan gi føringer som kan måtte medføre endringer i hvordan Lyngdal kommune organiserer ordningen med gratis halvdags SFO/gratis kjernetid 12 timer for første- og andreklassingene.

Regelverket

Via knappelenken under finner du informasjon om regelverket fra Utdanningsdirektoratet.

Lenke: Moderasjonsordninger SFO

Planer

Lenke: Kvalitetsplan for SFO 2022 - 2026

Reglement

Lenke: SFO-vedtekter gjeldende fra 03.03.22

Åpningstider og kontaktinfo

BYREMO BARNESKULE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Kontaktinformasjon

Eli Kristin Tveiten (SFO-leder)

Lenke til epost SFO-leder

Camilla Kvås

Lenke til epost Camilla Kvås

KONSMO SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag: 07:00-16:30
Onsdag: 07:00- 16.30
Torsdag: 07:00- 16:30
Fredag: 07:00- 16:30

Kontaktinformasjon

Maren Therese Vigeland Gilbertson (SFO-leder)

Lenke til epost SFO-leder

KVÅS SKOLE

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 07:00-08:15 og fra skoleslutt til 16:30

Kontaktinformasjon

Bente Helen Furø (SFO-leder)

Lenke til epost SFO-leder

Hanne Kristine Reitan (rektor)

Lenke til epost rektor

BERGE BARNESKOLE

Åpningstider:

Mandag: 06:45-16:30
Tirsdag: 06:45-16:30
Onsdag: 06:45-16:30
Torsdag: 06:45-16:30
Fredag: 06:45-16:30 

Kontaktinformasjon

Cecilie Førsund (SFO-leder)
Mobil: 414 14 044

Lenke til epost SFO-leder

Å BARNESKOLE

Åpningstider SFO

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Skolens start og slutttider

Sluttider for klassetrinnene

Tidsskjema for SFO

Tidsskjema SFO

Kontaktinformasjon

SFO telefon: 995 09 543

Trine Aaberg Stensøy SFO-leder

Lenke til epost SFO-leder

Lena Kvavik, merkantil

Lenke til epost merkantil

ÅRNES SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 06:45 - 16:30
Tirsdag: 06.45 - 16.30
Onsdag: 06.45 - 16.30
Torsdag: 06.45 - 16.30
Fredag: 06.45 - 16.30

Kontaktinformasjon

SFO-telefonen: 941 63 233

Silje Stråtveit (SFO-leder)

Lenke til epost SFO-leder

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Idrettsfritidsordning

Lyngdal idrettslag tilbyr en idrettsfritidsordning (IFO) for elever på 2. til 7. trinn ved Å og Berge barneskoler. Dette er ikke del av kommunens ordinære tilbud. Mer informasjon om tilbudet og kontaktinformasjon vedrørende dette finner du via den blå knappelenken under.

Lenke: IFO - priser og påmelding

Lyngdal kommune og Lyngdal IL samarbeider om idrettsfritidsordningen. Idrettslag tok initiativet, mens kommunen legger til rette. Dette er samskaping i praksis. Det kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Samskaper om ny idrettsfritidsordning

Lenke: Mestring og aktivitetsglede

Sist endret: 30.01.2024