Skole 1. til 7.trinn

Om barnetrinnet

Barneskolene i Lyngdal hører inn under virksomhet 1. til 7. trinn. Det er seks barneskoler i Lyngdal kommune. Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO).
Samlet oversikt over alle kommunale skoler finner du på knappen under.

Skoler i Lyngdal

Retningslinjer ved sykdom

Lenken under tar deg til en informasjonsside der du finner felles retningslinjer for skoler og barnehager i Lyngdal om syke barn. Her informerer vi på en enkel måte om når du kan sende barnet ditt til skole eller barnehage, og når barnet bør holdes hjemme. Her er også lenker til nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skole.

Felles retningslinjer syke barn

Skjema

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Lenker om skolemiljø

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Planer

Plan for elevenes skolemiljø

Kvalitetsplan for kommunal SFO 2020

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 03.09.2020