Skole 1. til 7.trinn

Om barnetrinnet

Barneskolene i Lyngdal hører inn under virksomhet 1. til 7. trinn. Det er seks barneskoler i Lyngdal kommune. Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO).
Samlet oversikt over alle kommunale skoler finner du på knappen under.

Skoler i Lyngdal

Skjema

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Skolelenker

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Planer

Plan for elevenes skolemiljø

Retningslinjer og vedtekter

Lenke til aktuelt dokument

Lenke til nytt aktuelt dokument

Plan for elevenes skolemiljø

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 17.04.2020