Skole 1. til 7.trinn

Om barnetrinnet

Barneskolene i Lyngdal hører inn under virksomhet 1. til 7. trinn. Det er seks barneskoler i Lyngdal kommune. Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO).
Samlet oversikt over alle kommunale skoler finner du på knappen under.

Skoler i Lyngdal

Skjema

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Planer

Plan for elevenes skolemiljø

Retningslinjer og vedtekter

Lenke til aktuelt dokument

Lenke til nytt aktuelt dokument

Plan for elevenes skolemiljø

Reglement

SFO-vedtekter i Lyngdal kommune

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.03.2020