Barneskolene

Barneskolene i Lyngdal hører inn under virksomheten Oppvekst.

Det er seks barneskoler i Lyngdal kommune. Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning (SFO).

Samlet oversikt over alle kommunale skoler finner du via knappen under.

Skoler i Lyngdal

Retningslinjer ved sykdom

Lenken under tar deg til en informasjonsside der du finner felles retningslinjer for skoler og barnehager i Lyngdal om syke barn. Her informerer vi på en enkel måte om når du kan sende barnet ditt til skole eller barnehage, og når barnet bør holdes hjemme. Her er også lenker til nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skole.

Felles retningslinjer syke barn

Skjema

For leksehjelp, søknad om skolebytte, skoleskyss og annen kontakt med skolen benyttes Foresattportalen.

Lenke til Foresattportalen

Er du ikke kjent med Foresattportalen finner du et eget veiledningshefte her:

Lenke til temahefte Foresattportalen

Skole-skjema utenfor Foresattportalen

Lenke: Innmelding til skolen

Lenke: Klage på karakter

Lenke: Overnatting - melding til brannvesenet

Skjema for spesialpedagogisk hjelp

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Lenker om skolemiljø

Nullmobbing.no

Info til foreldre om regelverk

Infofilm om trivsel og skolemiljø

Om digital mobbing og personvern

Om fotografering og billedbruk

Planer

Plan for elevenes skolemiljø

Lenke: Kvalitetsplan for SFO 2022 - 2026

Reglement

Lenke: SFO-vedtekter gjeldende fra 03.03.22

Kontaktinfo

Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 20.02.2024