Renovasjon og søppelhåndtering

Om renovasjonsordningen

Lyngdal kommune samarbeider med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL). Selskapet holder til ved avfallsplassen på Skjolnes i Farsund kommune.

Hjemmeside RFL

Våre tjenester

TØMMEKALENDER

Tømmekalenderen og andre tjenester er enkelt tilgjengelig via appen "Min renovasjon". Les mer om den under menypunktet "Ditt abonnement". Tømmekalenderen finner du også via knappelenken under, men vi gjør oppmerksom på  noen trykkfeil som er blitt oppdaget etter produksjonen.

Det gjelder følgende:

Glass- og metallavfall rute 301 og rute 302 er flyttet fra 30 og 31/3 til 2 og 3/4.

Henting av papir og plast på rute 301 og 302 26 og 27/3 er også en trykkfeil. Dette ble kjørt som vanlig på 23 og 24/3.

Tømmekalenderen i appen er riktig og har ikke disse trykkfeilene.

Tømmekalenderen

DITT ABONNEMENT

Har du spørsmål om ditt abonnement eller vil melde avvik på avfallshentingen, benytter du enklest appen "Min renovasjon". Avviksmeldinger må sendes innen tre dager.

Appen min renovasjon-gj.png 

Via appen finner du også tømmekalenderen, samt oversikt over gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Via appen mottar du varsler fra renovasjonstjenesten, og du kan selv sende meldinger og bestille ekstra tjenester.

Velg kommune og legg deretter inn rett adresse, eller gårds- og bruksnummer, og du er i gang.

Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

EKSTRA POSER

Ved behov for ekstra poser til matavfall og / eller sekker til plastavfall, må du som abonnent selv varsle renovatøren om dette. Det gjør du ved å merke beholderen din med rødt eller gult flagg. Renovatørene legger ikke ut ekstra poser med mindre abonnentene gir slikt varsel om dette.

IMG_0223 RFL merkelapper for ekstra poser.png
Trenger du slike "flagg" kan de fås på innbyggertorgene i kommunen,
eller på miljøstasjonene på Skrumoen og Skjolnes.

Dersom du trenger nye "flagg" kan disse fås i skranken på Innbyggertorget i Lyngdal kommune, eller på miljøstasjonene Skrumoen og Skjolnes. Det samme gjelder for poser til matavfall og plast.

STØRRE DUNK

Foreldre med bleiebarn (0-3 år) kan benytte seg av gratis tilbud om større avfallsdunk. Dette bestiller du også via appen "Min renovasjon", eller du kan benytte knappelenken under.

Større dunk for restavfall

I kontaktinformasjonen nederst på siden finner du telefonnummer og epostlenke til renovasjonsselskapet.

SLAMTØMMING

Alle henvendelser som gjelder slam rettes direkte til renovasjonsselskapet.

Gjelder henvendelsen krisetømming på kveldstid eller i helger kan følgende telefonnummer benyttes, 957 01 248.

HYTTECONTAINERE OG MILJØSTASJONER

I hele Lyngdal kommune er det plassert ut containere tiltenkt avfall fra hytter og fritidsboliger. Containerne er låst og hytteeiere må skrive under en avtale for å få utlevert nøkkel til disse.

Oversikt over utplasserte hyttecontainere og miljøstasjoner finner du enkelt via knappelenken under. På Sortere.no finner du også informasjon om kompostering, kildesortering og spesialavfall.

Når det gjelder containere for hytterenovasjon i tidligere Audnedal kommune, så er ikke nettstedet sortere.no helt oppdatert på dette ennå. Men de er utplassert på følgende tre steder:

  • Byremo, ved brannstasjonen på Neset (Byremosanden)
  • Konsmo, ved Åsen
  • Konsmo, ved kommunehuset

Sortere.no

Flasker og metall

På følgende steder i kommune er det utplassert containere for levering av flasker og metall:

Sted Hvor
Byremo Joker Byremo
Konsmo Ved brannstasjonen
Vemestad Joker Kvås
Rom Handelsparken
Alleen Lyngbygget / rutebilstasjonen
Alleen Ved Fretex
Korshamn Nærbutikken Korshamn

Avfall kan ellers leveres på Skjolnes i Farsund, på Skrumoen i Lyngdal og på Bladdalen gjenvinningsstasjon mellom Konsmo og Byremo.

Åpningstider:

  • Bladdalen gjenvinningsstasjon - torsdager i oddetallsuker fra kl. 14 til 18 (til kl. 19 perioden april-september).
  • Skrumoen
  • Skjolnes
RETURORDNING FOR BÅTER

I 2017 ble det innført returordning for kasserte fritidsbåter. Mer info om dette finner du via knappelenken under.

Returordning for fritidsbåter

Åpningstider gjennvinningstasjoner

Bladdalen gjenvinningsstasjon, sør for Byremo

  • Torsdager i oddetallsuker fra kl. 14 til 18 (til kl. 19 perioden april-september).

Skrumoen avfallsmottak, Lyngdal

  • Onsdager kl 1200 – 1900
  • Første og tredje lørdag hver måned kl 1000 – 1400

Skjema for vann, avløp og renovasjon

Vannmåleravlesning

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Endring av kommunale avgifter (.doc)

Søknad om hjemmekompostering (.doc)

Reglement

Renovasjonsforskrift for Lyngdal kommune

Forskrift slambehandling

Kontaktinfo

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)
Skjolnes avfallsplass, Farsund
Skjolnesveien 90, 4550 Farsund

Kontaktinfo eiendomsgebyr

Kontaktinformasjon for fakturering av kommunale avgifter. Dette er en felles epostadresse for spørsmål om fakturering av kommunale avgifter, vann, avløp og renovasjon:

Sist endret: 07.08.2020