Renovasjon og søppelhåndtering

Lyngdal kommune samarbeider med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL). Selskapet holder til ved avfallsplassen på Skjolnes i Farsund kommune.

Lyngdal kommune samarbeider med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL). Selskapet holder til ved avfallsplassen på Skjolnes i Farsund kommune.

Åpningstider

 • Bladdalen gjenvinningsstasjon - åpningstider for privat levering av avfall:
  Torsdager i oddetallsuker fra kl. 14 til 18 (til kl. 19 perioden april-september)
 • Skrumoen miljøstasjon - åpningstider for privat levering av avfall:
  Tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-14
  Onsdager kl. 12-19
  Første lørdag i måneden kl. 10-14
 • Skjolnes avfallsplass - åpningstider for privat levering av avfall:
  Mandag kl. 8-13
  Onsdag kl. 12-19
  Fredag kl. 8-13

Avfallsmottakene er stengt på bevegelige helligdager og høytidsdager.

Lenke: Hjemmeside RFL

Våre tjenester

BONGER TIL RYDDING AV LEKEPLASSER / FRIOMRÅDER (publisert 07.03.22)

Lyngdal kommune har tidligere utplassert avfallscontainere ved friområder og lekeplasser slik at områdene kan bli ryddet før 17 mai. Praksis har vært å utplassere containerne rundt påsketider. Fra og med april 2022 ble avfallscontainerne byttet ut med bonger. Bongene kan benyttes gjennom hele året, og ikke kun i forbindelse med vårryddinger.

Systemet er slik at lederen av den lokale velforeningen kan be om å få utlevert X antall bonger for gratis levering av hengerlass til nærmeste miljøstasjon i forbindelse med dugnad på lekeplasser / friområder.

Leder av velforening tar kontakt med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) for bestilling av bonger. Benytt epostlenken under. Husk å oppgi velforeningens navn og organisasjonsnummer.

Lenke til epost RFL

Det er en forutsetning for å få utlevert bonger at velforeningen har registrert seg i kommunens lag- og foreningsregister. Dersom din velforening ennå ikke er registrert der, kan du gjøre det via knappelenken under.

Lenke: Lag-og foreningsportalen

DITT ABONNEMENT

Har du spørsmål om ditt abonnement eller vil melde avvik på avfallshentingen, benytter du enklest appen "Min renovasjon". Avviksmeldinger må sendes innen tre dager.

Appen min renovasjon-gj.png 

Via appen finner du også tømmekalenderen, samt oversikt over gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Via appen mottar du varsler fra renovasjonstjenesten, og du kan selv sende meldinger og bestille ekstra tjenester.

Velg kommune og legg deretter inn rett adresse, eller gårds- og bruksnummer, og du er i gang.

Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

For å fange opp utførte oppdateringer kan det være hensiktsmessig å innimellom avinstallere og installere appen på nytt, eksempelvis etter et årsskifte.

EKSTRA POSER

Ved behov for ekstra poser til matavfall og / eller sekker til plastavfall, må du som abonnent selv varsle renovatøren om dette. Det gjør du ved å merke beholderen din med rødt eller gult flagg. Renovatørene legger ikke ut ekstra poser med mindre abonnentene gir slikt varsel om dette.

IMG_0223 RFL merkelapper for ekstra poser.png
Trenger du slike "flagg" kan de fås på innbyggertorgene i kommunen,
eller på miljøstasjonene på Skrumoen og Skjolnes.

Dersom du trenger nye "flagg" kan disse fås i skranken på Innbyggertorget i Lyngdal kommune, eller på miljøstasjonene Skrumoen og Skjolnes. Det samme gjelder for poser til matavfall og plast.

HYTTECONTAINERE OG MILJØSTASJONER

I hele Lyngdal kommune er det plassert ut containere tiltenkt avfall fra hytter og fritidsboliger. Containerne er låst og hytteeiere må skrive under en avtale for å få utlevert nøkkel til disse.

Oversikt over utplasserte hyttecontainere og miljøstasjoner finner du enkelt via knappelenken under. På Sortere.no finner du også informasjon om kompostering, kildesortering og spesialavfall. Noen containere står kun ute fra påske til høstferien.

Lenke til Sortere.no

Oversikt over returpunkter og containere finner du også via appen Min renovasjon. Appen lastes ned fra App Store eller Google Play.

Flasker og metall

På følgende steder i kommune er det utplassert containere for levering av flasker og metall:

Sted Hvor
Byremo Joker Byremo
Konsmo Ved brannstasjonen
Vemestad Joker Kvås
Rom Handelsparken
Alleen Lyngbygget / rutebilstasjonen
Alleen Ved Fretex
Korshamn Nærbutikken Korshamn

Avfall kan ellers leveres på Skjolnes i Farsund, på Skrumoen i Lyngdal og på Bladdalen gjenvinningsstasjon mellom Konsmo og Byremo.

RETURORDNING FOR BÅTER

I 2017 ble det innført returordning for kasserte fritidsbåter. Mer info om dette finner du via knappelenken under.

Lenke: Returordning for fritidsbåter

STØRRE DUNK

Foreldre med bleiebarn (0-3 år) kan benytte seg av gratis tilbud om større avfallsdunk. Dette bestiller du også via appen "Min renovasjon", eller du kan benytte knappelenken under.

Lenke: Større dunk for restavfall

Er det helsemessige grunner til at du har behov for større dunk, ta kontakt med Innbyggertorget i Lyngdal kommune, eller send epost til var@lyngdal.kommune.no

TØMMEKALENDER

Lenke til Tømmekalenderen

Tømmekalenderen og andre tjenester er enkelt tilgjengelig via appen "Min renovasjon". Les mer om den under menypunktet "Ditt abonnement".

 • Fra 2022 sendes det ikke lenger ut noen papirutgave av tømmekalenderen til kommunens husstander. De som ønsker papirkalender kan få denne utlevert på innbyggertorget i Lyngdal kulturhus, på Konsmo kommunehus samt på biblioteket på Konsmo og Byremo. Den er også tilgjengelig på butikken på Konsmo og på Byremo.

Kalenderen er ellers tilgjengelig i appen "Min renovasjon".

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Lenke: Vann-/avløpsledning - frakobling

Lenke: Vann-/avløp tilkobling

Lenke: VA - registrering av privat anlegg

Lenke: VA - ferdigmelding av arbeid

Lenke: Vannmåler - registrering

Lenke: Endring av kommunale avgifter

Lenke: Endring av kommunale avgifter (word)

Lenke: Søknad om hjemmekompostering

Lenke: Søknad om hjemmekompostering (word)

Månedlig fakturering

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn er anbefalt oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

For å inngå avtale benyttes skjemaet under.

 • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Reglement

Lenke: Renovasjonsforskrift for Lyngdal kommune

Lenke: Forskrift slambehandling

Lenke: Retningslinjer Renovasjonsteknisk plan

Lenke: Retningslinjer privat kjørevei renovasjon

Kontaktinfo

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)
Skjolnes avfallsplass, Farsund
Skjolnesveien 90, 4550 Farsund

Kontaktinfo eiendomsgebyr

Kontaktinformasjon for fakturering av kommunale avgifter. Dette er en felles epostadresse for spørsmål om fakturering av kommunale avgifter, vann, avløp og renovasjon:

Sist endret: 02.04.2024