Drikkevannprøver

Sterile flasker og skjema for vannprøver kan hentes på Innbyggertorget i Lyngdal rådhus.

Prøver av drikkevann formidles fra Lyngdal kommune ukentlig.

Prøver som skal kartlegge bakterieinnhold må tas og leveres til kommunen samme dag.

Kontakt Innbyggertorget for nærmere avtale. Telefon 38 33 40 00, eller via epost.

Epost Lyngdal kommune

Sist endret: 19.03.2020