Veien fram til vedtak om sammenslåing

Det var i sannhet en lang og broket vei som var lagt bak før Audnedal og Lyngdal kunne feire formelt «bryllup» som én ny kommune på Kvåstunet 15.juni 2017.  Det hele startet mer enn 3 år tidligere.  Audnedal kommune startet sin ferd med sammenslåingsprosjektet «Midtre Agder» med kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral.  Lyngdal startet ut i april 2014 da kommunestyret fattet vedtak om å utrede sammenslåing med Farsund. 

I dette kapittelet vil vi beskrive denne lange og viktige politiske prosessen sett fra ulike perspektiver: fra et nasjonalt ståsted, i et Agder-perspektiv, og sett fra kommunene Audnedal og Lyngdal.