Om barnehagen

Beskrivelse av enheten

Nygård barnehage er en seks avdelings barnehage, 3 småbarnsavdelinger og 3 storebarnsavdelinger. Vi er lokalisert på Rom like ved Lyngdal kirkesenter og Lyngdal misjonskirke. Barnehagen ble utbygd og renovert i 2018.

Vi har stort flott uteområde, kort avstand til naturen, friområde, tilgang til idrettshall og lekeplasser. Vi har grillhytte både i Klokkergården og på Presteneset som vi bruker flittig.  

Vi er opptatt av at barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og det er vi voksne som legger rammene for barns muligheter. Kvaliteten på barnehagetilbudet er avhengig av hva vi voksne har fokus på og vårt engasjement i hverdagen.

Barna i de kommunale barnehagene i Lyngdal har vært med å forme visjonen for barnehagene og deres svar på hva som var drømmebarnehagen deres, var svaret: 
"Vi vil leke sammen"

I årsplanen kan du lese mer om hvordan vi vil jobbe med visjonen, om våre mål, satsningsområder og hvordan vi arbeider for å stimulere barns utvikling og trivsel

Har du ikke barn hos oss, men har lyst til å se hvordan vi har det, er du hjertelig velkommen innom for en titt og en prat.

Hva koster det?

Lenke til prisoversikt

Om betalingssatsene

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg. Alle de fire kommunale barnehagene tilbyr nå kun måltid uten frokost.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

  • Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to, og 50 prosent for tredje barn eller flere.
  • Gjeldende fra august 2023 vil barnehageplass fra og med det tredje barnet være gratis.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, den får du automatisk så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn i familier med lav inntekt kan ha rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, og søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

  • For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret.
  • Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunkt og ut barnehageåret.

Hvem kan få gratis kjernetid?

Gjelder 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart i familier der husholdningen har lavere inntekt enn den fastsatte grensen.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert

Søknadsskjema moderasjon

For å søke om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid benyttes samme skjemaet. Det finner du via lenken under.

Lenke: Skjema redusert betaling/gratis kjernetid

Skal du søke om redusert betaling og/eller gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Kontaktperson for moderasjonsordninger

Søknadsskjema

Skjema for kontaktinformasjon og samtykke

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Lenke: Kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte (barnehage)

Åpningstider

Mandag - fredag: 06:45-16:30
Lørdag-søndag: Stengt

Barnehagen er stengt alle "røde" dager samt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret

Se barnehageruta

Reglement

Vedtekter for kommunale barnehager

Om fotografering og billedbruk

Kontakt oss

Vi som jobber her

Hvor finner du oss?

Nygård barnehage

Besøksadresse:

Nygårdsveien 2
4580 Lyngdal

Sist endret: 19.08.2022