Avdeling helse og rehabilitering

Avdeling Helse og rehabilitering

Samorganisering av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler og velferdsteknologi er lagt til avdelingen «Helse og rehabilitering». Frisklivssentralen ligger også her. Fokuset er mestring og helsefremming.

Under virksomhet Servicesenter helse og velferd finner du også selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og leger som mottar drifts- og basistilskudd fra kommunen.

Avdelingen har ansvar for:

Kontakt fysioterapi
Kommunale fysioterapeuter

Private fysioteraputer

Lenke til fysioterapeuter i Lyngdal

Hjelpemiddelavdeling

Via lenken under kan du laste ned mer info om hjelpemidler.

Lenke: Brosjyre hjelpemidler

Vakttelefon for hjelpemidler
Besøksadresser: Bergesletta 2, Lyngdal helsehus og Kvåsheiveien 1, Konsmo

Skjema

Skjema helse- og omsorgstjenester

Lenke: Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Lenke: Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Fullmaktsskjema.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Ledsagerbevis - skjema

Lenke: Parkeringskort - skjema

Lenke: TT-kort - infoside og skjema

Lenke: Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Lenke: Søknad om kommunal bolig (.doc)

Lenke: Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Hva koster det?

Lenke til betalingssatser helse og velferd

Kontaktinfo avdelingsleder Helse og rehabilitering

Martin Kragholm, avdelingsleder
Bergesletta 2, Lyngdal helsehus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 21.12.2023