Demenskoordinator

Demenskoordinator har følgende arbeidsoppgaver:

  • Bistå fastleger i basal demensutredning og evaluering av sykdomsprogresjon
  • Halvårig oppfølging av personer med diagnosen demens i samarbeid med andre virksomheter innen helse og velferd
  • Pårørendestøtte, blant annet pårørendeskole som arrangeres annethvert år
  • Råd og veiledning til pårørende og ansatte

Lyngdal kommune har skrevet kontrakt med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bli et demensvennlig samfunn. Det kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Demensvennlig Lyngdal-samfunn

Demenskoordinator er sentral i dette arbeidet, og i prosjektgruppen som skal jobbe for at Lyngdal kommune blir et demensvennlig samfunn. Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle.

Det er også opprettet et hukommelsesteam i kommunen som består av ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Hukommelsesteamet ledes av demenskoordinator. 

Anne Låtveit har jobbet som sykepleier i hjemmebasert omsorg i ni år, før hun i 2017 begynte å jobbe på korttidsavdelingen i Lyngdal. Hun har nå halv stilling som sykepleier på korttidsavdelingen på Lyngdal helsehus, og halv stilling som demenskoordinator tilknyttet avdelingen Forvaltning og bolig.

Anne har et brennende engasjement for eldre, og spesielt personer med kognitiv svikt. De siste årene har hun tatt videreutdanning med emner innen geriatri og demensomsorg, og er i sitt arbeid genuint opptatt av at personer med kognitive utfordringer skal oppleve mestring, verdi og tilhørighet i hverdagen.

Demenskoordinator har kontor på Lyngdal rådhus, og er tilgjengelig der hver tirsdag. For å avtale møte, se under kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon

Anne Låtveit, demenskoordinator
3. etasje Lyngdal rådhus (tirsdager), avdeling for forvaltning og bolig

Det er også mulig å ta direkte kontakt med avdeling for forvaltning og bolig mandag til fredag på vakttelefon 954 17 171, mellom kl. 08 og 15.

Sist endret: 17.11.2023