Avdeling forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig behandler søknader om disse omsorgstjenestene:

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle nevnte tjenester. Se under skjema helse- og omsorgstjenester.

Lyngdal kommunes demenskoordinator og kreftkoordinator er også tilknyttet avdelingen:

Lenke til demenskoordinator

Lenke til kreftkoordinator

Vilkår for å kunne søke helse- og velferdstjenester

Lenke: Avlastning - tjenestekriterier.pdf

Lenke: PA - tjenestekriterier

Lenke: Dagaktivitetstilbud - tjenestekriterier

Lenke: Helsetjenester i hjemmet - tjenestekriterier

Lenke: Individuell plan og koordinator - tjenestekriterier

Lenke: Korttidsopphold - tjenestekriterier

Lenke: Langtidsopphold - tjenestekriterier

Lenke til forskrift om langtidsopphold

Lenke: Matombringing - tjenestekriterier

Lenke: Omsorgsstønad - tjenestekriterier

Lenke: Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring - tjenestekriterier

Lenke: Stottekontakt - tjenestekriterier

Lenke: Trygghetsalarm - tjenestekriterier

Skjema

Skjema helse- og omsorgstjenester

Lenke: Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Lenke: Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Fullmaktsskjema.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Ledsagerbevis - skjema

Lenke: Parkeringskort - skjema

Lenke: TT-kort - infoside og skjema

Lenke: Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Lenke: Søknad om kommunal bolig (.doc)

Lenke: Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Hva koster det?

Lenke til betalingssatser helse og velferd

Kontaktinfo Forvaltning og bolig

Trine Hompland, avdelingsleder
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 17.11.2023