Servicesenter helse og velferd

Om virksomheten

Virksomheten Servicesenter helse og velferd har ansvar for flere og store fagområder. Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen, og består av to avdelinger. Det er «Forvaltning og bolig» og «Helse og rehabilitering».

I «Forvaltning og bolig» behandles alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet som tilbyr assistanse fra flere omsorgstjenester ligger også her. Godt boligsosialt arbeid er en viktig del av den forebyggende innsatsen. I avdelingen behandles søknader om bostøtte og startlån. Systemansvarlig for individuell plan-koordinator hører også til i denne avdelingen.

Samorganisering av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler og velferdsteknologi er lagt til avdelingen «Helse og rehabilitering». Frisklivssentralen ligger også her. Fokuset er mestring og helsefremming.

Under virksomhet Servicesenter helse og velferd finner du også selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og leger som mottar drifts- og basistilskudd fra kommunen.

Avdelinger

Lenke: Forvaltning og bolig

Lenke: Helse og rehabilitering

Lenke: Legetjenesten

Tjenestekriterier og vilkår

Vilkår for helse- og velferdstjenester

Lenke: Avlastning - tjenestekriterier.pdf

Lenke: PA - tjenestekriterier

Lenke: Dagaktivitetstilbud - tjenestekriterier

Lenke: Helsetjenester i hjemmet - tjenestekriterier

Lenke: IP og koordinator - tjenestekriterier

Lenke: Korttidsopphold - tjenestekriterier

Lenke: Langtidsopphold - tjenestekriterier

Lenke til forskrift om langtidsopphold

Lenke: Matombringing - tjenestekriterier

Lenke: Omsorgsstønad - tjenestekriterier

Lenke: Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring - tjenestekriterier

Lenke: Stottekontakt - tjenestekriterier

Lenke: Trygghetsalarm - tjenestekriterier

Søknadsskjema

Skjema helse- og omsorgstjenester

Lenke: Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Lenke: Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Fullmaktsskjema.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Ledsagerbevis - skjema

Lenke: Parkeringskort - skjema

Lenke: TT-kort - infoside og skjema

Lenke: Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Lenke: Søknad om kommunal bolig (.doc)

Lenke: Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Dine rettigheter - varsling og klage

Via knappelenken under kan du lese mer om dine rettigheter knyttet til klage og varsling.

Lenke: Dine rettigheter

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Hva koster det?

Lenke til betalingssatser helse og velferd

Vakttelefon

Vakttelefon betjent mandag til fredag mellom kl. 08 til 15

Kontaktinfo

Bjørnar Stenberg, leder Servicesenter helse og velferd
Bergesletta 2, Lyngdal helsehus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Ingunn Skretting, kommunalsjef Helse og velferd
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Servicesenter helse og velferd

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, 3. etasje rådhuset
4580 Lyngdal

Sist endret: 06.07.2023