Servicesenter helse og velferd

Om virksomheten

Servicesenter helse og velferd er en kommunal virksomhet. Her behandles alle søknader om helse- og omsorgstjenester. I tillegg behandles søknader om bostøtte og startlån.

Virksomheten har to avdelinger: Forvaltning og bolig, og avdeling for helse og rehabilitering.

Henvendelser om søknader eller helse- og velferdstjenester rettes til telefon eller epostadressen under.

Under virksomhet Servicesenter helse og velferd ligger også legene som arbeider på basistilskudd i Lyngdal kommune.

Legetjenesten

Kontakt virksomhet

Om avdeling Forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig behandler søknader om disse omsorgstjenestene:

 • Avlastning (i og utenfor institusjon)
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Dagaktivitetstilbud
 • Hjemmetjeneste
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold / rehabiliteringsplass
 • Langtidsopphold
 • Matombringing
 • Omsorgsboliger
 • Omsorgstønad
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi (trygghetsalarm, roboter mv)

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle nevnte tjenester. Du finner det i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Vilkår for helse- og velferdstjenester

Tjenestekriteriene som kan lastes ned via lenkene under ble vedtatt av det politiske utvalget for helse og velferd onsdag 17. juni 2020.

Tjenestekriterier avlastning

Tjenestekriterier BPA

Tjenestekriterier dagaktivitetstilbud

Tjenestekriterier helsetjenester i hjemmet

Tjenestekriterier hverdagsrehabilitering

Tjenestekriterier IP og koordinator

Tjenestekriterier kommunale boliger

Tjenestekriterier korttidsopphold

Tjenestekriterier langtidsopphold

Tjenestekriterier matombringing

Tjenestekriterier omsorgsstønad

Tjenestekriterier praktisk bistand og praktisk bistand opplæring

Tjenestekriterier støttekontakt

Tjenestekriterier trygghetsalarm

Kontaktinfo avdelingsleder

Siri Senumstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Om avdeling Helse og rehabilitering

Avdelingen har ansvar for:

 • Ergoterapi
 • Frisklivsentral
 • Fysoioterapi
 • Hjelpemiddelsentral
 • Syn og hørsel

Kontakt hjelpemiddelsentral

Søknadsskjema for hjelpemidler finner du i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Via lenken under kan du laste ned mer info om hjelpemidler.

Brosjyre hjelpemidler

Vakttelefon for hjelpemidler (ring for avtale)
Besøksadresser: Lindeveien 5, Lyngdal - Kvåsheiveien 1, Konsmo

Kontaktinfo avdelingsleder

Bjørnar Stenberg
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Skjema helse- og omsorgstjenester

Ledsagerbevis - skjema

Parkeringskort - skjema

TT-kort - infoside og skjema

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Søknadsskjema omsorgstjenester

Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Prisoversikt omsorgstjenester

Betalingssatser helse og velferd 2020

Kontaktinfo virksomhetsleder

Irlin Fløystøl Frigstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 17.08.2020