Tjenestekontorets ansvarsområder

Tjenestekontoret har ansvar for en lang rekke fagområder innenfor helse og velferd. Tjenestekontoret behandler søknader om følgende omsorgstjenester:

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle ovenfor nevnte tjenester. Se under skjema helse- og omsorgstjenester.

Bostøtte og Startlån

Tjenestekontoret behandler også søknader om bostøtte og Startlån.

Lenke til bostøtte, Husbanken

Lenke til Startlån, Husbanken

Kontaktinfo boligavdelingen

Janne Sire
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Boligtilskudd

Tilskudd kan også søkes i kombinasjon med Startlån.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du via lenken under.

Lenke: Søknadsskjema boligtilskudd

Kontaktinfo boligavdelingen

Janne Sire
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Demens- og kreftkoordinator

Lyngdal kommunes demenskoordinator og kreftkoordinator er også tilknyttet denne avdelingen.

Lenke til demenskoordinator

Lenke til kreftkoordinator

Skjema helse- og omsorgstjenester

Lenke: Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Lenke: Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Fullmaktsskjema.pdf (Lenke til .docx)

Lenke: Ledsagerbevis - skjema

Lenke: Parkeringskort - skjema

Lenke: TT-kort - infoside og skjema

Lenke: Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Lenke: Søknad om kommunal bolig (.doc)

Lenke: Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Vilkår for å kunne søke helse- og velferdstjenester

Lenke: Avlastning - tjenestekriterier.pdf

Lenke: PA - tjenestekriterier

Lenke: Dagaktivitetstilbud - tjenestekriterier

Lenke: Helsetjenester i hjemmet - tjenestekriterier

Lenke: Individuell plan og koordinator - tjenestekriterier

Lenke: Korttidsopphold - tjenestekriterier

Lenke: Langtidsopphold - tjenestekriterier

Lenke til forskrift om langtidsopphold

Lenke: Matombringing - tjenestekriterier

Lenke: Omsorgsstønad - tjenestekriterier

Lenke: Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring - tjenestekriterier

Lenke: Stottekontakt - tjenestekriterier

Lenke: Trygghetsalarm - tjenestekriterier

Hva koster det?

Lenke til betalingssatser helse og velferd

Dine rettigheter - varsling og klage

Via knappelenken under kan du lese mer om dine rettigheter knyttet til klage og varsling.

Lenke: Dine rettigheter

Skjemaer for klage

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Lenke: Klage på renovasjon

Lenke: Klage på kommunale eiendomsavgifter

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale tjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjemaet klage på enkeltvedtak. Er det selve innholdet i tjenesten du vil klage på, benytter du skjemaet over som heter klage på kommunal tjeneste.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Vakttelefon

Vakttelefon betjent mandag til fredag mellom kl. 08 til 15

Kontaktinformasjon Tjenestekontoret

Trine Hompland, avdelingsleder
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Ingunn Skretting, kommunalsjef Helse og velferd
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Tjenestekontoret

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, 3. etasje rådhuset
4580 Lyngdal

Sist endret: 15.05.2024