Servicesenter helse og velferd

Om virksomheten

Virksomheten Servicesenter helse og velferd har ansvar for flere og store fagområder. Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen, og består av to avdelinger. Det er «Forvaltning og bolig» og «Helse og rehabilitering».

I «Forvaltning og bolig» behandles alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet som tilbyr assistanse fra flere omsorgstjenester ligger også her. Godt boligsosialt arbeid er en viktig del av den forebyggende innsatsen. I avdelingen behandles søknader om bostøtte og startlån. Systemansvarlig for individuell plan-koordinator hører også til i denne avdelingen.

Samorganisering av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler og velferdsteknologi er lagt til avdelingen «Helse og rehabilitering». Frisklivssentralen ligger også her. Fokuset er mestring og helsefremming.

Under virksomhet Servicesenter helse og velferd finner du også selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og leger som mottar drifts- og basistilskudd fra kommunen.

Fysioterapeuter

Legetjenesten

Avdeling Forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig behandler søknader om disse omsorgstjenestene:

 • Avlastning (i og utenfor institusjon)
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Dagaktivitetstilbud
 • Hjemmetjeneste
 • Individuell plan
 • Kommunal bolig
 • Korttidsopphold / rehabiliteringsplass
 • Langtidsopphold
 • Matombringing
 • Omsorgsboliger
 • Omsorgstønad
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi (trygghetsalarm, roboter mv)

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle nevnte tjenester. Du finner det i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Vilkår for helse- og velferdstjenester

Tjenestekriteriene som kan lastes ned via lenkene under ble vedtatt av det politiske utvalget for helse og velferd onsdag 17. juni 2020.

Tjenestekriterier avlastning

Tjenestekriterier BPA

Tjenestekriterier dagaktivitetstilbud

Tjenestekriterier helsetjenester i hjemmet

Tjenestekriterier hverdagsrehabilitering

Tjenestekriterier IP og koordinator

Tjenestekriterier kommunale boliger

Tjenestekriterier korttidsopphold

Tjenestekriterier langtidsopphold

Tjenestekriterier matombringing

Tjenestekriterier omsorgsstønad

Tjenestekriterier praktisk bistand og praktisk bistand opplæring

Tjenestekriterier støttekontakt

Tjenestekriterier trygghetsalarm

Kontaktinfo avdelingsleder

Siri Senumstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Avdeling Helse og rehabilitering

Avdelingen har ansvar for:

Kontakt fysioterapi

Kommunale fysioterapeuter

Private fysioteraputer

Fysioterapeuter i Lyngdal

Kontakt hjelpemiddelsentral

Søknadsskjema for hjelpemidler finner du i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Via lenken under kan du laste ned mer info om hjelpemidler.

Brosjyre hjelpemidler

Vakttelefon for hjelpemidler - mand. til fred. kl. 9.30-14
Besøksadresser: Bergesletta 2, Lyngdal helsehus - Kvåsheiveien 1, Konsmo

Kontaktinfo avdelingsleder

Bjørnar Stenberg
Bergesletta 2, Lyngdal helsehus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Skjema helse- og omsorgstjenester

Ledsagerbevis - skjema

Parkeringskort - skjema

TT-kort - infoside og skjema

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Søknadsskjema omsorgstjenester

Søknad om kommunal bolig (.doc)

Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2021

Kontaktinfo virksomhetsleder

Irlin Fløystøl Frigstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 29.01.2021