Servicesenter helse og velferd

Om virksomheten

Virksomheten Servicesenter helse og velferd har ansvar for flere og store fagområder. Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen, og består av to avdelinger. Det er «Forvaltning og bolig» og «Helse og rehabilitering».

I «Forvaltning og bolig» behandles alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet som tilbyr assistanse fra flere omsorgstjenester ligger også her. Godt boligsosialt arbeid er en viktig del av den forebyggende innsatsen. I avdelingen behandles søknader om bostøtte og startlån. Systemansvarlig for individuell plan-koordinator hører også til i denne avdelingen.

Samorganisering av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler og velferdsteknologi er lagt til avdelingen «Helse og rehabilitering». Frisklivssentralen ligger også her. Fokuset er mestring og helsefremming.

Under virksomhet Servicesenter helse og velferd finner du også selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og leger som mottar drifts- og basistilskudd fra kommunen.

Fysioterapeuter

Legetjenesten

Avdeling Forvaltning og bolig

Avdeling Forvaltning og bolig behandler søknader om disse omsorgstjenestene:

 • Avlastning (i og utenfor institusjon)
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Dagaktivitetstilbud
 • Hjemmetjeneste
 • Individuell plan
 • Kommunal bolig
 • Korttidsopphold / rehabiliteringsplass
 • Langtidsopphold
 • Matombringing
 • Omsorgsboliger
 • Omsorgstønad
 • Praktisk bistand / opplæring
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi (trygghetsalarm, roboter mv)

Det er samme søknadsskjema som benyttes til alle nevnte tjenester. Du finner det i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Vilkår for helse- og velferdstjenester

Tjenestekriteriene som kan lastes ned via lenkene under ble er gjeldene fra 1.4.2021

Avlastning - tjenestekriterier.pdf

Dag og aktivitetstilbud - tjenestekriterier.pdf

Habilitering og rehabilitering utenfor institusjon - tjenestekriterier.pdf

Helsetjenester i hjemmet - tjenestekriterier.pdf

Institusjonstjenester korttidsopphold - tjenestekriterier.pdf

Institusjonstjenester langtidsopphold - tjenestekriterier.pdf

IP og koordinator - tjenestekriterier.pdf

Kommunale boliger - tjenestekriterier.pdf

Matombringing - tjenestekriterier.pdf

Omsorgsstønad - tjenestekriterier.pdf

Personlig assistanse - tjenestekriterier.pdf

Kontaktinfo avdelingsleder

Siri Senumstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Avdeling Helse og rehabilitering

Avdelingen har ansvar for:

Kontakt fysioterapi

Kommunale fysioterapeuter

Private fysioteraputer

Fysioterapeuter i Lyngdal

Kontakt hjelpemiddelsentral

Søknadsskjema for hjelpemidler finner du i skjemaoversikten nedenfor, i menyen for PDF/Word.

Via lenken under kan du laste ned mer info om hjelpemidler.

Brosjyre hjelpemidler

Vakttelefon for hjelpemidler - mand. til fred. kl. 9.30-14
Besøksadresser: Bergesletta 2, Lyngdal helsehus - Kvåsheiveien 1, Konsmo

Kontaktinfo avdelingsleder

Bjørnar Stenberg
Bergesletta 2, Lyngdal helsehus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Skjema helse- og omsorgstjenester

Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (.docx)

Fullmaktsskjema.pdf (.docx)

Ledsagerbevis - skjema

Parkeringskort - skjema

TT-kort - infoside og skjema

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Søknad om kommunal bolig (.doc)

Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2021

Kontaktinfo virksomhetsleder

Irlin Fløystøl Frigstad
Stasjonsgata 12, Lyngbygget 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 29.01.2021