Servicesenter helse og velferd

Om virksomheten

Virksomheten Servicesenter helse og velferd har ansvar for flere og store fagområder. Virksomheten skal være «en dør inn» til helse og velferd i hele kommunen, og består av to avdelinger. Det er «Forvaltning og bolig» og «Helse og rehabilitering».

I «Forvaltning og bolig» behandles alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet som tilbyr assistanse fra flere omsorgstjenester ligger også her. Godt boligsosialt arbeid er en viktig del av den forebyggende innsatsen. I avdelingen behandles søknader om bostøtte og startlån. Systemansvarlig for individuell plan-koordinator hører også til i denne avdelingen.

Samorganisering av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler og velferdsteknologi er lagt til avdelingen «Helse og rehabilitering». Frisklivssentralen ligger også her. Fokuset er mestring og helsefremming.

Under virksomhet Servicesenter helse og velferd finner du også selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter og leger som mottar drifts- og basistilskudd fra kommunen.

Avdelinger

Forvaltning og bolig

Helse og rehabilitering

Legetjenesten

Søknadsskjema

Skjema helse- og omsorgstjenester

Elektronisk skjema for helse og omsorgstjenester

Papirskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (.docx)

Fullmaktsskjema.pdf (.docx)

Ledsagerbevis - skjema

Parkeringskort - skjema

TT-kort - infoside og skjema

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Det er søknadsskjema for omsorgstjenester og henvisningsskjema for hjelpemidler, og søknadsskjema for kommunal bolig. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Søknad om kommunal bolig (.doc)

Henvisning hjelpemidler, kartlegging / reparasjon (.doc)

 

Skjema for klage på enkeltvedtak og tjeneste

Enkeltvedtak - klage

Kommunal tjeneste - klage

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2022

Vakttelefon

Vakttelefon betjent mandag til fredag mellom kl. 08 til 15

Kontaktinfo virksomhetsleder

Ljiljana Loncar
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Servicesenter helse og velferd

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, 3. etasje rådhuset
4580 Lyngdal

Sist endret: 09.03.2022