Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyrets medlemmer og vararepresentanter, inklusive kontaktinformasjon, finner du via lenken under. Her finner du tilsvarende oversikt for formannskapet og for råd og utvalg.

Lenke: Politisk medlemsoversikt

Kommunestyrevalget i 2019 var historisk, ettersom det var første valg i ny kommune. Du kan lese mer om dette via knappelenken under.

Lenke: Historisk valg 2019

Formannskapet

Formannskapet behandler alle saker om økonomi før disse legges fram for kommunestyret. Formannskapet har også myndighet til å gjøre endelig vedtak i mindre saker.

Politiske utvalg

I Lyngdal kommune er det fire politiske utvalg.

  • Barn og oppvekst
  • Helse og velferd
  • Miljø, plan og teknisk
  • Kultur og samskaping

Å opprette slike politiske utvalg er hensiktsmessig både med sikte på arbeidsdeling og spesialisering. Det legger også til rette for en bredere og dypere deltakelse i politiske beslutningsprosesser. For innbyggerne vil utvalg kunne gi flere kontaktpunkter til kommuneorganisasjonen og de folkevalgte.

Møte- og medlemsoversikt

Via lenken under får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Dette er samme sted som du finner medlemsoversikten til kommunestyre, formannskap og politiske utvalg.

Lenke: Politisk møteoversikt

Politisk sekretariat

Lyngdal kommunes politiske sekretariat er lokalisert i andre etasje på rådhuset. Via knappelenken under finner du mer informasjon om politisk sekretariat i Lyngdal kommune.

Lenke: Politisk sekretariat

Ordfører

Ordføreren har sin egen side her i portalen. Den finner du via knappelenken under.

Lenke til ordførerens side

Sist endret: 18.09.2023