Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyrevalget i 2019 var historisk, ettersom det var første valg i ny kommune. Du kan lese mer om dette via knappelenken under.

Historisk valg 2019

Formannskapet

Formannskapet behandler alle saker om økonomi før disse legges fram for kommunestyret. Formannskapet har også myndighet til å gjøre endelig vedtak i mindre saker.

Politiske utvalg

I Lyngdal kommune er det fire politiske utvalg.

  • Barn og oppvekst
  • Helse og velferd
  • Miljø, plan og teknisk
  • Kultur og samskaping

Å opprette slike politiske utvalg er hensiktsmessig både med sikte på arbeidsdeling og spesialisering. Det legger også til rette for en bredere og dypere deltakelse i politiske beslutningsprosesser. For innbyggerne vil utvalg kunne gi flere kontaktpunkter til kommuneorganisasjonen og de folkevalgte.

Møte- og medlemsoversikt

Via lenken under får du oversikt over politiske møter i kommunen. Her er innkallinger, saklister og referater. Her finner du også medlemsoversikt til kommunestyre, formannskap og politiske utvalg.

Politisk møteoversikt

Politisk sekretariat

Lyngdal kommunes politiske sekretariat er lokalisert i andre etasje på rådhuset. Via knappelenken under finner du mer informasjon om politisk sekretariat i Lyngdal kommune.

Politisk sekretariat

Ordfører

Jan Kristensen (H) er Lyngdal kommunes ordfører. Via knappelenken kan du bli bedre kjent med ordføreren.

Ordfører Jan Kristensen

Sist endret: 18.01.2022