Valg 2023

På denne siden har vi samlet informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Lengst nede på siden finner du også lenke til informasjon om kirkevalget 2023.

På denne siden har vi samlet informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Lengst nede på siden finner du også lenke til informasjon om kirkevalget 2023.

Offisiell valglogo

Valgresultat 2023

Lenke: Det nye kommunestyret

Lenke til valgresultat for Lyngdal kommune

Spørsmål og svar om valget

Har jeg stemmerett?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Du er statsborger i et annet nordisk land (det vil si enten Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Mer informasjon om høstens valg via knappelenken under.

Lenke til valg.no

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret.

Må jeg stemme i den kommunen jeg er manntallsført?

 • På selve valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført
 • Hvis du skal forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hele landet. Se mer om det under forhåndsstemming

Hvis jeg bor i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Søknad kan leveres samtidig med at stemme avgis. Se mer om dette i neste avsnitt.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

For å kunne stemme ved valget, må du som nevnt over være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknadsskjema om slik innføring er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved
forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen.

Søknad om å bli innført i manntallet kan også sendes per brev. Da må du huske å få med følgende opplysninger:

 • Fullt navn, og eventuelt tidligere navn
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Hvilken norsk kommune du sist var folkeregstrert som bosatt i, hvilken adresse du da hadde og når du flyttet derifra
 • Husk dato og underskrift

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert som bosatt i Norge.

Dersom det var i Lyngdal kommune, benyttes denne adressen:

 • Valgstyret i Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

For å bli innvilget må søknaden være fremme hos valgstyret senest innen kl. 17 dagen etter valget. Altså 12. september 2023. Søknad kan leveres samtidig med at stemme avgis.

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Dette er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet for Lyngdal kommune blir tilgjengelig på Innbyggertorget i begynnelsen av juli.

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 8. september kan du i Lyngdal forhåndsstemme på Lyngdal kulturhus, Konsmo kommunehus og Byremo bibliotek. Se tidspunktene under.

Husk legitimasjon! Ta gjerne også med valgkortet, så går det raskere.

Lyngdal kulturhus

Perioden 10. august til og med 18. august:

 • Mandag til fredag kl. 10-15

Perioden 21. agust til 8. september:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15
 • Torsdagene 24.08., 31.08. og 07.09. kl. 10-18
 • Lørdagene 12.08., 19.08., 26.08. og 02.09. kl. 10-15

Konsmo kommunehus

Perioden 10. august til og med 24. august:

 • Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-15

Perioden 29. august til og med 7. september:

 • Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-16
 • Torsdagene 31.08. og 07.09. kl. 9-19

Byremo bibliotek

 • Torsdagene 31.08. og 07.09. kl. 15-19


Hvis du oppholder deg utenfor egen bostedskommune eller i utlandet

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge uavhengig av hvor du er bosatt. Dersom du stemmer i en annen kommune enn den du er bosatt i, vil du måtte benytte stemmeseddel med kun partinavn. Disse stemmesedlene inneholder ikke kandidatnavn, men inneholder en oversikt over alle de registrerte politiske partier.

 • På selve valgdagen derimot må du avgi stemme i den kommunen der du er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide.

Tidligstemming

Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 8. september, eller på selve valgdagen 11. september.

Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at hen ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.

 • Tidligstemmegivning kan gjøres på Lyngdal kulturhus ved Innbyggertorget fra 3. juli til og med 9. august, på hverdager fra kl. 10 til 15.

Ettersom ordinære stemmesedler for alle partier ikke er på plass til dette tidspunktet, må avkrysningsstemmesedler med alle partinavn på samme seddel benyttes.

Ved behov for tidligstemming, vennligst kontakt Innbyggertorget for å avtale tid for dette. Du trenger ikke valgkort, men husk gyldig legitimasjon.

Telefon Innbyggertorget: 38 33 40 00

Lenke: Epost Innbyggertorget

Forhåndsstemming på institusjoner og KVS

Lyngdal helsehus (primært for beboere)

 • Torsdag 31. august kl. 10-14

Byremo omsorgssenter (primært for beboere)

 • Fredag 1. september kl. 10-12

KVS Lyngdal (primært for elever)

 • Tirsdag 5. september kl. 11-13
Ambulerende stemmegivning / stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

 • Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av uførhet eller sykdom, kan du kontakte oss for å avtale at vi kommer hjem til deg for å motta din stemme.
 • Siste frist for å be om å stemme hjemme er torsdag 7. september kl. 10.

Av hensyn til den praktiske gjennomføringen ønsker vi, om mulig, å høre fra deg / dere i noe tid før denne fristen.

For å avtale hjemmestemming kan du ringe eller sende oss en epost.

 • Telefon 38 33 40 00 (sentralbordet)

Lenke til epost Lyngdal kommune

Stemme på valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

 • På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i per 30. juni 2023.

Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort/annen legitimasjon med bilde).

Ta gjerne også med deg valgkort (digitalt eller papir). Det er ikke et krav, men det gjør registreringen raskere.

Valglokaler og stemmetider på valgdagen 11. september:

Krets Valglokale Tidsrom
Berge Lyngdal kulturhus Kl. 10 til 20
Å Lyngdalshallen Kl. 10 til 20
Vemestad Kvås sambrukshus Kl. 13 til 18
Austad Grendehuset Kl. 13 til 18
Konsmo Kommunestyresalen Kl. 10 til 19
Byremo Biblioteket Kl. 10 til 19
Legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet «én velger - én stemme», og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, bankkort med bilde eller førerkort. Digitalt førerkort er gyldig legitimasjon. Du kan også bruke annen type legitimasjon, forutsatt at den inneholder:

 • Navnet ditt
 • Fødselsdatoen din
 • Gjenkjennelig bilde av deg
Digitalt valgkort

Du får tilsendt digitalt valgkort.

Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet går det raskere å registrere at du stemmer, men det er ikke et krav for å avgi stemme.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks).

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke oppdatert eller bekreftet din kontaktinformasjonen i registeret de siste 18 månedene, vil du få valgkortet tilsendt på papir.

Om listeforslag
 • Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget i 2023
 • Listeforslag må være innlevert senest innen kl. 12 fredag 31. mars

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være fysisk levert, innen denne fristen. Listeforslag levert etter fristen avvises.

Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Lenke: Digitale listeforslag

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Via knappelenken under kan du lese mer om listeforslag på papir.

Lenke: Listeforslag på papir

Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

Ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

For mer informasjon se Valgdirektoratets valgside via lenken under.

Lenke til Valgdirektoratet

Innkomne listeforslag

Valgloven §6-6 første ledd sier at alle listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Fristen for å levere listeforslag utløp kl. 12 fredag 31. mars 2023.

Her finner du innleverte listeforslag fra partier/grupper som stiller liste til kommunestyrevalget i Lyngdal kommune 2023:

Lenke: Listeforslag fra Arbeiderpartiet

Lenke: Listeforslag fra Fremskrittspartiet

Lenke: Listeforslag fra Høyre

Lenke: Listeforslag Industri- og Næringspartiet

Lenke: Listeforslag fra Kristelig Folkeparti

Lenke: Listeforslag Miljøpartiet De Grønne

Lenke: Listeforslag Partiet Sentrum

Lenke: Listeforslag fra Rødt

Lenke: Listeforslag SV - Sosialistisk Venstreparti

Lenke: Listeforslag Sp - Senterpartiet

Lenke: Listeforslag fra Venstre

Godkjente listeforslag

Lyngdal valgstyre godkjente i møte 23. mai 2023 valglistene fra følgende partier (i alfabetisk rekkefølge):

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De grønne
 • Partiet Sentrum
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
Valglistene er fra 25. mai 2023 lagt ut til gjennomsyn på Innbyggertorget i Lyngdal kulturhus samt på Konsmo bibliotek, Byremo bibliotek og kommunehuset på Konsmo, i tillegg til at de også er publisert her på hjemmesiden.
 
Utdrag av valgloven § 6-8, om klage:
Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må
fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.
Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti
klagerett.
 
De 11 godkjente valglistene kan lastes ned via lenkene under:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klage sendes til:
 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal
Eller som epost via lenken under:
 
 
For valgansvarlige
Christer Birkeland Berit K. Bogaard
 

Aktuelt-saker om valget

Lenkene under tar deg til saker om kommunevalget publisert i seksjonen «Kommunenytt». De nyeste ligger øverst:

Tidligere valgresultater

Via lenken under finner du resultatene fra forrige kommune- og fylkestingsvalg.

Lenke til valgresultat 2019

Infosiden vår om stortingsvalget 2021 finner du via lenken under.

Lenke: Valg 2021

Kontaktinformasjon valgansvarlige i Lyngdal kommune

Christer Birkeland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Berit Kolsrud Bogaard
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lilly H. Ågedal
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kirkevalget 2023

 • Kirkevalget i 2023 er på samme dag som kommunestyre- og fylkestingsvalget. Altså mandag 11. september.
 • Du kan forhåndsstemme fram til 6. september. Også på nett.

Kirkevalget er to valg i ett, ikke så ulikt kommunestyre- og fylkestingsvalget. I kirkevalget stemmer man på kandidater til de lokale menighetsrådene, på kandidater til bispedømmeråd (kirken i den regionen, altså bispedømmet, der du bor) og til Kirkemøtet (det øverste demokratiske organet i kirken, nasjonalt).

Ved å delta i kirkevalget er du med på å bestemme hvordan Den norske kirke skal styres lokalt, regionalt og nasjonalt.

Via knappelenkene under finner du utfyllende informasjon om kirkevalget lokalt, hvor og hvordan du kan stemme samt hvem som er kandidater til de tre lokale menighetsrådene i Lyngdal kommune.

Lenke: Alt om kirkevalget

Lenke: Infobrosjyre om kirkevalget 2023

Sist endret: 13.09.2023