Rigging av ny kommune

Etter at de formelle vedtakene var fattet begynte jobben med byggingen av den nye kommunen. Her vil du finne nærmere beskrivelser av prosjekt nye Lyngdal.