Psykisk helse og rus

Dette er et tilbud til deg som:

  • Opplever psykiske vansker for første gang
  • Som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
  • Som plages av angst, depresjon, sorg eller vanskelige tanker og følelser
  • Som trenger hjelp i en krise
  • Som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus og ønsker et opplegg for å komme tilbake til hverdagen
  • Opplever ensomhet og isolasjon
  • Som har rusproblemer.
Vakttelefon for psykisk helse er betjent mandag til fredag mellom kl. 08 og 15.30

Vakttelefonen er ikke for akutthjelp. Da kontaktes legevakt, telefon 116 117. Eller nødtelefon 113.

Lavterskeltilbud til rusavhengige

«Huset» tilbyr hjelp til deg som opplever at rus og rusproblematikk opptar en stadig større del av dagen din. Her finnes ulike aktiviteter, sosialt fellesskap, fokus på ernæring og tilbud om samtale med sykepleier som har kompetanse på helsemessige utfordringer knyttet til rusproblematikk.

Tilbudet er gratis og er åpent 2 dager i uken.

Les mer om «Huset» via lenken under.

Dagsentertilbudet «Huset»

Sist endret: 02.09.2020