Ekteskap

Om borgerlig vigsel i Lyngdal kommune

I Lyngdal kommune er vigselsrett gitt til ordfører og varaordfører, samt til kommunalsjef for Organisasjon og utvikling, og kommunalsjef for Plan og næring.

Attest og bekreftet kopi av legitimasjon må leveres eller sendes til Lyngdal kommune før vielse. Brudeparet vil bli invitert til en samtale med vigsler før vielsen. Se mer under seksjonen «Veien til ekteskapet - steg for steg».

  • Vigsler i kommunal regi finner sted på Lyngdal rådhus.
  • Vigsler på Lyngdal rådhus innenfor den ordinære arbeidstiden er gratis.
  • Kommunalt ansatte kan kun stille som vitne under vielsen i ordinær arbeidstid (hverdager til kl 15.30).
  • Det åpnes for at vigsler kan gjennomføres andre steder, etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes da at kostnader ved å velge vigselssted utenfor rådhuset dekkes av brudeparet.
  • Lyngdal kommune tilbyr vigsler også til brudepar bosatt i andre kommuner.

Skjema borgerlig vielse

Registreringsskjema ekteskap

Ettersending av prøvingsattest

For spørsmål og andre henvendelser rundt kommunal vigsel benyttes epostlenken under.

Epost til Lyngdal kommune

Hvordan foregår seremonien?

  • Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
  • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
  • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget. Gi beskjed om dette på forhånd.

Under vielsen framfører vigsleren et lovbestemt formular for borgerlig vigsel. Via knappen under kan du lese dette vigselsformularet.

Vigselsformular

Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når tid for vigsel bestilles. Dere kan også gi beskjed til vigsler om dette før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Til slutt undertegner brudeparet, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av Folkeregisteret.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Kommunens lokale til vigsler har god kapasitet. Men i de tilfellene hvor det er snakk om mer enn et 20-tall personer er det ønskelig at dette avklares på forhånd.

Etter vielsen

Når vielsen er over vil brudeparet få med seg midlertidig vigselsattest. En bekreftet kopi av utfylt og signert skjema, vedlagt dokumentasjon på vigslers vigselsmyndighet, returneres av vigsler til Skatteetaten innen 3 dager. Endelig vigselsattest utstedes deretter av Skatteetaten og sendes direkte til brudeparet.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider, via knappen under.

Skatteetaten, navneendring

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekkingen. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt via knappen under.

Politiet, passkontor

Veien til ekteskapet - steg for steg

Før ekteskap kan inngås må Skatteetaten sjekke om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Hvis ja utsteder Skatteetaten en prøvingsattest. Denne attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Dette fordi opplysningene som oppgis må være ferske.

Hvis begge kommende ektefeller har norsk personnummer eller D-nummer er det raskest å søke om prøvingsattest elektronisk. Da kan prøvingsattesten lastes ned så fort alle har skrevet under. Men ved behov for manuell oppfølging kan behandlingstiden være inntil tre uker. Så vær alltid ute i god tid. Men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå, på grunn av prøvingsattestens gyldighet.

Å søke elektronisk betyr at dere logger dere inn på Skatteetaten.no og avgir en del opplysninger.

Hvis dere heller vil gjøre det på papir, må begge kommende ektefeller fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fylle ut forlovererklæring.

Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at ekteskap kan inngås. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av.

Attest og bekreftet kopi av legitimasjon må leveres eller sendes til Lyngdal kommune før vielse. Brudeparet vil bli invitert til en samtale med vigsler før vielsen.

Utfyllende informasjon om hele prosessen og lenker til skjemaer som må fylles ut finner dere på Skatteetaten via knappene under.

Skatteetaten, vigsler

Elektronisk prøvingsattest

Sist endret: 06.10.2021