Økonomi

Det er fire stabsområder i Lyngdal kommune. Økonomi er ett av disse. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Økonomi har disse ansvarsområdene:

  • Budsjett og regnskap
  • Lønn og fravær
  • Skatt
  • Fakturering og innkjøp
  • Rådgivning og virksomhetsstyring

Kommunalsjef for Økonomi er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget barn og oppvekst.

Kontaktinfo kommunalsjef

Karl-Emil Erlandsen
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 16.12.2019