Økonomi

Det er fire stabsområder i Lyngdal kommune. Økonomi er ett av disse. Ledet av en kommunalsjef, som også er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stabsområdene jobber på tvers av alle fagfelt i kommunen, og er overordnet virksomhetene.

Stabsområdet Økonomi har disse ansvarsområdene:

  • Budsjett og regnskap
  • Lønn og fravær
  • Skatt
  • Fakturering og innkjøp
  • Rådgivning og virksomhetsstyring

Kommunalsjef for Økonomi er også saksforbereder og sekretær for det politiske utvalget barn og oppvekst.

Kontaktinfo kommunalsjef

Elin Rugland Falkum
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 20.11.2020