Økonomiplan og budsjett

Budsjett og handlingsplan

Forslaget til 2022-budsjett og handlingsplan for perioden 2022 til 2025 ble første gang presentert på budsjettkonferansen torsdag 4. november 2021.

Torsdag 16. desember ble budsjett og handlingsplan endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre.

Via knappelenken under kan du laste ned budsjettdokumentet med vedtatte endringer.

Budsjettdokument 2022 - inkl. vedtak

Gebyroversikt

Gebyrregulativ 2022 barnehage

Gebyrregulativ 2022 helse og velferd

Gebyrregulativ 2022 kulturskolen

Gebyrregulativ 2022 landbruk

Gebyrregulativ 2022 Lyngdal havn

Gebyrregulativ 2022 SFO

Gebyrregulativ 2022 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Lokal forskrift for regplan, bygge- og delesaker, oppmåling og seksjonering

Utleiepriser 2022 kommunale bygg

 

Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk innleder budsjettkonferansen på Rosfjord. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
Inviterte deltagere på budsjettkonferansen er folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon. Foto: Ole Åsmund Brattfjord

Budsjett og handlingsplan ble som nevnt over behandlet av kommunestyret torsdag 16. desember 2021. Budsjettmøtet ble strømmet på Kommune-TV. Opptaket fra møtet finner du via lenken under.

Budsjettmøtet 16.12.21

Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til offentlig ettersyn.

Budsjettdokument på høring

Tidligere budsjett

Budsjett 2021 - med kommunestyrets vedtak

Kommunedirektørens budsjettforslag

Vedlegg til budsjett 2021

Sist endret: 05.01.2022