Åpnet helsehuset for demensforening - og fikk svar

I begynnelsen av mars 2024 sto Steinar Bjørnstøl og Anne Sanden Kvinen klar til å gi nødvendig starthjelp dersom noen tok initiativet til å starte opp igjen demensforening i Lyngdal. En måned senere var foreningen stiftet.

I begynnelsen av mars 2024 sto Steinar Bjørnstøl og Anne Sanden Kvinen klar til å gi nødvendig starthjelp dersom noen tok initiativet til å starte opp igjen demensforening i Lyngdal. En måned senere var foreningen stiftet.

Lyngdal har tatt mål av seg til å være et demensvennlig samfunn. Kommunen har fått på plass demenskoordinator. Det er startet opp eget demenskor. De første demensvennlige bedriftene er blitt sertifisert. Det gjennomføres kurs for pårørende til personer med demens. Og nå ...

– Det neste naturlige steget på denne veien er å få reetablert en demensforening i Lyngdal, sier Steinar Bjørnstøl.

Lokalpolitikeren og miljøterapeuten har ikke bare markert seg som en av de fremste lokale talspersonene for at Lyngdal skal bli et mer demensvennlig samfunn. Han har også selv tatt viktige initiativ i dette som for han er blitt en hjertesak.

Da tidligere ordfører Jan Kristensen tirsdag 12. september 2023 satte sin signatur på avtalen som skal bidra til å gjøre Lyngdal til et enda mer demensvennlig samfunn, la han ikke skjul på at nettopp Steinar Bjørnstøl skulle ha sin rettmessige del av æren for at dette prosjektet så dagens lys. Bjørnstøl var også arkitekten bak oppstarten av demenskoret i Lyngdal sør. I tillegg sitter han som leder av rådet for personer med funksjonsnedsettelse, og han er leder for det politiske utvalget for kultur og samskaping. Initiativet knyttet til oppstart av ny demensforening er et eksempel på samskaping i praksis. Dette tilbudet har ligget brakk i et års tid. Det var i fjor vår at Farsund og Lyngdal demensforening la inn årene.

For å få blåst nytt liv i en lokal demensforening allierte Bjørnstøl seg med virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen på Lyngdal helsehus. 

– En sånn forening er et viktig samlingspunkt både for mennesker med demens og deres pårørende. Det er en arena for aktiviteter, samtalegrupper og kunnskapsdeling. Foreningen kan bidra til å bygge nettverk og motvirke følelsen og opplevelsen av å være alene med sykdommen, sier Anne Sanden Kvinen.

Steinar Bjørnstøl og Anne Sanden Kvinen foran Lyngdal helsehus
Steinar Bjørnstøl og Anne Sanden Kvinen ønsker en ny demensforening velkommen til å finne sin plass på Lyngdal helsehus. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

En frivillig forening står og faller på ressurspersoner. Når de som sto i spissen for den gamle foreningen kjente det var på tide å sende stafettpinnen videre, sto det ingen klar som de kunne veksle med. Dermed ble foreningen lagt ned. Det var dette Bjørnstøl og Kvinen i mars 2024 ønsket å få gjort noe med.

– Nå håper vi med dette initiativet at nye krefter vil melde seg. Vi skal sørge for å hjelpe til i oppstarten, og helsehuset kan brukes til møter og arrangementer, sier Steinar Bjørnstøl, og legger til at en demensforening har en viktig rolle inn i det som handler om å tilrettelegge for bedre folkehelse og forebygge sykdom, samt å arrangere helsefremmende aktiviteter for personer med demens og deres pårørende.

Med alt som er skjedd i Lyngdal siste tiden knyttet til demensvennlige tiltak og initiativ, er han overbevist om at en reetablert demensforening ikke bare blir et viktig supplement, men også får en helt annen kunnskaps- og erfaringsbase å støtte seg på enn tidligere. Demensforeninger er i tillegg organisasjonsmessig tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen, med alt hva de har å tilby av kompetanse og gode samarbeidsressurser.

– Hvis det er noen der ute som nå tenker at dette vil jeg være med på, er det bare å ta kontakt. Så snart som mulig, sier Bjørnstøl.

Ny demensforening stiftet

Steinar Bjørnstøl og Anne Sanden Kvinen fikk kjapt respons.

To kjente lokale ildsjeler, Arne Lervik og Jørg Magne Hadland, meldte seg til tjeneste, og onsdag 10. april 2024 ble den nye demensforeningen i Lyngdal stiftet. Med Arne Lervik som leder og Jørg Magne Hadland som kasserer. De øvrige i det første styret er Wenche Nøkland Espeland, nestleder, og Ann Kristine Eikeland, sekretær. Mona Fredbo ble valgt inn som varamedlem til styret.

Dagen etter at demensforeningen var stiftet sto nyvalgt leder Arne Lervik på stand under den svært godt besøkte «Bo trygt hjemme»-dagen på Lyngdal helsehus, for å fremme foreningen og arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.

Arrangementet på helsehuset kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: «Bo trygt hjemme»-dagen

Bilde av Arne Lervik
Arne Lervik er leder av Lyngdals reetablerte demensforening. Her på stand under «Bo trygt hjemme»-dagen på Lyngdal helsehus 11. april 2024. Dagen etter at demensforeningen ble stiftet.
Foto: Ingunn Skretting, Lyngdal kommune

Les også:

Lenke: Demensvennlige virksomheter sertifisert

Lenke: Kus for demens-pårørende

Sist endret: 14.05.2024