Skal du bygge?

Må du søke?

Før du bygger, river eller endrer noe på eiendommen din, sjekk om:

  1. du må søke
  2. du kan søke selv
  3. du må ha hjelp av fagfolk

Bygge før du må søke?

Prøv denne flotte veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet over, eller spør KommuneKari for mer hjelp. 

Søke med hjelp fra fagfolk

Dersom du må søke med hjelp fra fagfolk blir rollene i byggesaken din slik:

  • Du blir tiltakshaver, og er enten eier eller har fullmakt fra eier til å søke om å bygge.
  • Fagfolk blir ansvarlig søker og må fylle ut og sende inn søknaden for deg.

Sjekk ut Oslo kommunes rettleder for de ulike rollene i en byggesak.
Roller i en byggesak - Oslo kommune

Nabovarsel

Før du sender inn en søknad om å bygge på eiendommen din, må du varsle naboer.

Vår chatbot Kommune-Kari vil gi deg god veiledning ved å spørre henne om nabovarsel.

Snakk med en byggesaksbehandler

Dersom du etter å ha chattet med Kari fortsatt har spørsmål vedrørende byggesøknaden din kan du sette opp time hos en byggessaksbehandler.

I Lyngdal har vi dessuten drop-in timer med byggesaksbehandlere på fredager. Så da kan du bare møte opp for å få hjelp.

Skjema for byggesaker

Byggesaksblanketter (DFBK)

Forhåndskonferansebestilling

Ferdigattest (DFBK)

Bygning/tilbygg unntatt søknadsplikt

Nabovarsel (DFBK)

Under finner du byggeskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Dispensasjonssøknad (doc.)

Avstandserklæring (doc.)

Skjema for eiendomssaker

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Disp. fra byggegrense til kommunal vei

Seksjonering og reseksjonering

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Graving i kommunal vei

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

SKJEMA I PDF / WORD

Deling / justering av eiendom (.doc)

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

 

Skjema natur og miljø

Utslippstillatelse

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Kontaktinfo virksomhetsleder

Torhild Hessevik Eikeland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.01.2020