Skal du bygge?

Byggesaksavdelingen har stor pågang. For at din henvendelse skal bli håndtert raskest mulig anmodes det om at søknader på e-post sendes med vedlegg i PDF-format der vedlegg merkes med en fornuftig tittel.

Eksempelvis «Situasjonskart»,«Opplysninger gitt i nabovarsel» mv.

Må du søke?

Det første du må sjekke er planstatus på din eiendom. Den finner du på kommune-kart via lenken under.

Lenke til kartløsning

Før du bygger, river eller endrer noe på eiendommen din, sjekk om:

  1. tiltaket er søknadspliktig
  2. du kan søke selv
  3. du må ha hjelp av fagfolk

Via lenken under kan du nå prøve veilederen "Bygge uten å søke?" fra Direktoratet for byggkvalitet under, eller spør Kommune-Kari for mer hjelp:

Bygge uten å søke?

Søke med hjelp fra fagfolk

Dersom du må søke med hjelp fra fagfolk blir rollene i byggesaken din slik:

  • Du blir tiltakshaver, og er enten eier eller har fullmakt fra eier til å søke om å bygge.
  • Fagfolk blir ansvarlig søker og må fylle ut og sende inn søknaden for deg.

Sjekk ut Oslo kommunes rettleder for de ulike rollene i en byggesak.
Roller i en byggesak - Oslo kommune

Nabovarsel

Før du sender inn en søknad om å bygge på eiendommen din, må du varsle naboer.

Vår chatbot Kommune-Kari vil gi deg god veiledning ved å spørre henne om nabovarsel.

Snakk med en byggesaksbehandler

Dersom du etter å ha snakket med Kari fortsatt har spørsmål vedrørende byggesøknaden din kan du sette opp time hos en byggessaksbehandler.

På grunn av koronosituasjonen har vi for tiden ikke tilbudet om drop-in timer med byggesaksbehandlere på fredager. Alle møter skal avtales på forhånd.

Skjema for byggesaker

Byggesaksblanketter (DIBK)

Forhåndskonferansebestilling

Søknad om ferdigattest (DIBK)

Bygning/tilbygg unntatt søknadsplikt

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Nabovarsel (DIBK)

Under finner du byggeskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). Her er skjema for avstandserklæring og søknad om dispensasjon.

SKJEMA I PDF / WORD

Søknad om dispensasjon (doc.)

Avstandserklæring (doc.)

Skjema for eiendomssaker

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Krav om matrikulering / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering og reseksjonering

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Graving i kommunal vei

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). I denne nedtrekksmenyen er skjema for sammenslåing av matrikkelenheter, utlevering av matrikkelopplysninger og retting av feil i kart.

SKJEMA I PDF / WORD

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

Skjema natur og miljø

Utslippstillatelse

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Kontaktinfo

Innbyggertorget
1. etasje i Lyngdal rådhus

Sist endret: 12.10.2020