Interninformasjon

MØBLER GIS BORT

I forbindelse med salget av Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) har kommunen en del møbler som gis bort. Det er første mann til mølla som gjelder. Må hentes fredag mellom kl. 12 og 15, lørdag mellom kl. 16 og 19 eller søndag fra kl. 11 til 14.

Kontakt Gøril Onarheim for nærmere informasjon og avtale.

Goril.Onarheim@lyngdal.kommune.no

ETTER PANDEMIEN: Tilbake til en normal arbeidshverdag, med forbehold

Regjeringen har besluttet å gå over til en normal hverdag, men med beredskap, gjeldende fra kl. 16 lørdag 25. september 2021.

Kortversjonen er: Nå kan vi igjen leve som normalt 😊

For ansatte i Lyngdal kommune innebærer dette at kantine og møterom igjen kan brukes som tidligere, uten krav til minsteavstand.

Men selv om hverdagen nå blir som normal igjen for de fleste, er ikke pandemien over. Derfor gjelder fortsatt regelen om å holde seg hjemme fra jobb dersom man opplever luftveissymptomer, eller andre symptomer som indikerer mulig smittsom sykdom. Vi går nå også inn i en influensatid.

Opplever man symptomer bør man fortsatt teste seg for covid19. Dette gjelder også for fullvaksinerte.

En hverdag med beredskap innebærer at meteren og andre smitteverntiltak kan bli gjeninnført. Det kan fortsatt dukke opp nye virusvarianter og komme nye smittebølger.

 • Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Dette er ikke en anbefaling, men en regel.
 • Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • I tillegg er det smart å fortsette de gode vanene man har tilegnet seg i løpet av pandemien. Å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og som nevnt over, holde seg hjemme hvis man er syk.

Via lenken under kan du lese mer detaljert om de nasjonale råd og regler som gjelder fra og med kl. 16 lørdag 25. september 2021.

Nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap

På vegne av kommunedirektøren

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: 901 31 726

PROBLEMER MED COMPILO

I uke 37 ble Compilo lagt om, for å tilpasses ny organisering i kommunen. Dette har medført en del problemer for enkelte i systemet.

 1. Problemer med å melde avvik som er relatert til HMS.
  Inntil vi får løst problemet må man lagre et utkast av avviket og sende det når systemet fungerer igjen. Er det avvik som må følges opp med en gang, må man selvfølgelig varsle leder på en annen måte en via Compilo.
 2. Man får ikke valgt riktig leder når man skal velge hvem man vil sende avvik til.
  Man får opp «systemadministrator overordnet» som eneste valg. Man kan da sende avviket. Avviket vil i så fall bli videresendt til riktig leder. Er det noe som må følges opp med en gang, gi i tillegg beskjed til leder på annet vis.
 3. Problemer med pålogging til Compilo.
  Man trykker på ikonet, men får feilmelding. Send da en mail til undertegnede, Ingunn Skretting.

Til informasjon så jobber Compilo og vi med å løse disse problemene, og vi beklager de ulemper dette medfører.

Dersom du har problemer eller lurer på noe så kan du gjerne sende en mail til ingunn.skretting@lyngdal.kommune.no (systemadministrator for Compilo)

Med vennlig hilsen

Ingunn Skretting, rådgiver Organisasjon og utvikling
Mobil: 416 24 624

ELENA ER NY KULTURSKOLE-REKTOR

Etter 20 år i stillingen som kulturskole-rektor går Marianne Bøksle over i pensjonistenes rekker. Hennes etterfølger er nå på plass, og heter Elena Yakovleva. Hun kommer fra stilling som kultursjef i en kommune i Lofoten, men har altså nå valgt å gjøre "søring" av seg. Som navnet nok avslører har hun russiske aner, men har bodd i Norge i 23 år. Nå ser hun fram til å bygge videre på det solide fundamentet Bøksle etterlater seg. I tillegg til å være rektor kommer Elena også til å undervise i fiolin. Et instrument hun faktisk har doktorgraden i.

- Det har vært en hektisk start, men nå gleder jeg meg til å starte et nytt kapittel her i Lyngdal, sier Elena Yakovleva.

Elena Yakovleva, Lyngdal kulturskole.jpg
Elena Yakovleva er ny rektor for Lyngdal kulturskole.
NY RENHOLDSLEDER ANSATT

Det er ansatt ny renholdsleder i Lyngdal kommune. Beatrice Nilsen startet i jobben i begynnelsen av august, og overtok da etter Knut Sagstad som har hatt et midlertidig ansvar for renholdet. Han er nå tilbake i stillingen som vaktmester på Lyngdal helsehus.

Beatrice Nilsen er bosatt i Kvinesdal kommune, og kom fra jobb som daglig leder for en optikerforretning. Hun er opprinnelig utdannet teknisk tegner, men har nå også tatt utdannelse som renholdsoperatør. I tillegg har hun studert økonomi og arbeidsrett.

På fritiden setter hun også pris på det våte element. Hun er glad i å være på sjøen, og hun er aktiv i Kvinesdal svømmeklubb. I tillegg spiller hun piano – men kommer neppe til å ta det piano i stillingen som renholdsleder.

– Jeg er tysk, og det betyr at alt må være ordentlig og ryddig, smiler hun.

Beatrice Nilsen renholdsleder.jpg
Beatrice Nilsen er ny renholdsleder i Lyngdal kommune. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
Info om Unio-konflikten – publisert 270521

Om resultat av forhandlingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene:

Det er per i dag ikke varslet om plassfratredelse fra Unio i Lyngdal kommune.

LO kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er blitt enige om en avtale med en ramme på 2,8 prosent. Det vil gi ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. I tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på én prosent som kan gi et tillegg på toppen av dette. De lokale forhandlingene kan blant annet benyttes til å beholde, utvikle og rekruttere, motivere til kompetanseutvikling og sikre likelønn.

 • Unio valgte imidlertid å si nei, og streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylker er dermed et faktum fra torsdag 27.5.21.
 • Som nevnt innledningsvis er det ikke varslet om plassfratredelse fra Unio i Lyngdal kommune per i dag.
 • At det ikke ble enighet i forhandlingene har imidlertid betydning for samarbeide med tillitsvalgte i Unio. I lyngdal gjelder dette hovedsakelig tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og NSF.
 • All kontakt mellom kommunen og tillitsvalgte i forbund som er i streik opphører, også i kommuner som ikke er direkte berørt av streiken. Unntak gjelder for spørsmål om selve streiken, og for tilfeller hvor tillitsvalgte opptrer som fullmektig for ansatte i personalsaker.

Kommunens daglige drift, også tilsettingsprosesser, fortsetter for øvrig som normalt.

I henhold til tilsettingsreglementet er det vanlig at berørte tillitsvalgte deltar i tilsettingsprosesser i kommunen/fylkeskommunen. Tilsettingsprosesser gjennomføres som planlagt selv om tillitsvalgt som følge av streik ikke deltar. Møter og øvrig kontakt med tillitsvalgte i forbund som ikke er i streik, gjennomføres som normalt.

All kontakt (alle henvendelser vedr. konflikten) med arbeidstakerorganisasjonene under en arbeidskonflikt skal gå via kommunedirektør Kjell Olav Hæåk, eller med undertegnede, fagansvarlig for personal Kari M. H. Jensen.

Er det spørsmål knyttet til dette, vennligst ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Kari Merethe Høyland Jensen
rådgiver Organisasjon og personal
Tlf: 900 81 053

BLI MED I HUSGRUPPE! Frist: 30. april – publisert 200421

Hei 😊

I samråd med verneombudene Silje Vervik ved Konsmo kommunehus og verneombudene Janne Sire og Camilla Buch Vidringstad ved Lyngdal rådhus, tar vi nå initiativet til å starte en husgruppe ved hvert av disse arbeidsstedene.

Dette for å skape en gruppe som på tvers av avdelingene kan jobbe med trivelsestiltak, nyttig info, HMS, ta imot innspill fra ansatte, med mer av stort og smått.

Silje tar ansvaret for å etablere en liten gruppe på Konsmo, mens undertegnede, Janne og Camilla tar ansvaret for å gjøre det samme på Lyngdal rådhus.

Målet er å lage en fast møteplan 4 x per år på hvert hus, hvor man kan melde inn saker, og ha ulike fokusområder. Spesielt etter en lang periode på hjemmekontor, så trenger vi noen positive tiltak når pandemien etter hvert går mot slutten.

For Lyngdal rådhus ber vi om at du nominerer deg selv eller en kollega som du tenker passer godt inn i en sånn gruppe.

Dette gjelder alle tre etasjene, og vi håper på en god fordeling.

Frist for å melde fra: 30. april. Første møtet blir i mai 😊


Med vennlig hilsen

Ida Marie Meland Eikebrok,
rådgiver Organisasjon og personal

Mobil: 480 05 523

PÅSKEHILSEN OG PRAKTISK INFORMASJON – publisert 260321

Hei alle sammen!

Påskehøytida står for døra, og forhåpentligvis får de fleste av oss anledning til å nyte noen velfortjente fridager. Som i fjor blir det også i år en spesiell påske. Koronapandemien setter fortsatt store begrensninger på aktiviteten vår, og nå i denne uka (uke 12) kom regjeringen med nye tiltak og anbefalinger som i første omgang varer fram til 12. april.

Anbefalingene for påsken og nasjonale smitteverntiltak kan du lese om her:

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/lokal-informasjon-om-korona-utbruddet/

Ett av påbudene i den oppdaterte covid 19-forskriften er:

§ 15e. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Vi fortsetter slik som det har vært de siste ukene, med hjemmekontor for de som kan det fram til 12. april. Dere gjør unntak for dem som ikke har gode forhold hjemme for hjemmearbeid. Ledere som har ansatte som ikke kan ha hjemmekontor pga arbeidets art, skal møte på jobb som normalt (gjelder først og fremst avdelingsledere i helse/ velferd og oppvekst).

Som hovedregel skal også alle møter i forbindelse med jobb gjennomføres digitalt. Dersom det ikke er mulig, må det vurderes om de kan utsettes, eller så man bruke store nok møterom til at 2-meters regelen kan overholdes. Intensjonen med de nye reglene og anbefalingene er at vi skal ha så få fysiske møtepunkter som mulig de neste ukene.

Så må vi i denne tida prøve så godt vi kan å ta vare på hverandre og dem vi er glade i innenfor de begrensninger som gjelder.

Ønsker alle en riktig god påske!

Mvh
Kjell Olav


Kjell Olav Hæåk
Kommunedirektør
Mobil: +47 416 96 564

Oppfordrer også til å følge med på innbygger- og pressemeldinger fra kommunen som legges ut her på hjemmesiden:

Medie- og innbyggerinformasjon

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2021 – publisert 290121

Til alle ansatte i Lyngdal kommune!

Arbeidsmiljøutvalget i Lyngdal kommune besluttet at det våren 2021 skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse. Valget valgt på KS-modellen som heter 10 faktor. Dette er samme undersøkelse som ble gjennomført i de to gamle kommunene i 2017. Så for mange av dere vil dette være kjent, men ikke for alle.

Ønsker du mer informasjon om selve undersøkelsen / metodikk, kan du lese mer på www.10faktor.no.

Vi ønsker også at alle ansatte tar seg tid til å se denne videoen:

Om de ti faktorene

Den er laget lokalt, og sier litt kort og informativt om de 10 faktorene.

Nå nærmer det seg tiden for å gjennomføre undersøkelsen, og DIN besvarelse er viktig! Jo flere som svarer jo mer helhetlig bilde vil vi få på temperaturen i organisasjonen / på din avdeling. Dette er en gyllen mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan du har det på jobb.

Praktisk informasjon:

 • Tidspunkt for undersøkelsen: Mandag 15. februar til og med søndag 7. mars.
 • Undersøkelsen tar cirka 10 minutter å gjennomføre, og du får din unike lenke tilsendt på kommunal epostadresse for gjennomføring på oppstartdagen.
 • Jobber du flere steder i kommunen, ønsker vi at du svarer til alle stedene. Du får da flere lenker tilsendt.

Dersom du trenger hjelp / tilrettelegging for å få gjennomført undersøkelsen, ta kontakt med din leder, plasstillitsvalgt eller plassverneombud.

Etter gjennomført undersøkelse vil ledere få tilgang til felles resultater for sin avdeling, og det vil bli en videre prosess med analyse og tiltak utfra resultater. Undersøkelsen er anonym, og din leder har ikke mulighet til å se den enkeltes besvarelse.

I epost hvor lenken til undersøkelsen kommer, vil det også ligge en lenke nummer 2. Dette er noen ekstra spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen.

Vi ønsker at du fyller ut begge undersøkelsene.

Lykke til med gjennomføringen, og vi håper DU tar deg tid til å svare😊

Med vennlig hilsen fra arbeidsmiljøutvalget i Lyngdal kommune

Ida Marie Meland Eikebrok
Rådgiver Organisasjon og personal
Mobil: +47 48005523
Epost: Ida.Marie.Meland.Eikebrok@lyngdal.kommune.no

JULEHILSEN FRA KJELL OLAV

I sin julehilsen til medarbeiderne i Lyngdal kommune legger ikke kommunedirektør Kjell Olav Hæåk skjul på at året vi har lagt bak oss har bydd på mange utfordringer. Han takker alle for å ha gjort en enorm innsats!

Julebrevet fra kommunedirektøren finner du via knappelenken under.

Julehilsen fra Kjell Olav.pdf

RESULTATER FRA AKTIV OKTOBER

I oktober ble det gjennomført en aktivtetskampanje i Lyngdal kommune, for å oppfordre alle ansatte til å holde seg i bevegelse, men også å finne på noe sammen på arbeidsplassen! Les mer om kampanjen lenger nede.

Her er resultatene etter «Aktiv oktober».

Antall innleverte skjemaer: 22

Antall ansatte deltatt totalt: 256

Premiering

3 x gavekort tilfeldige ansatte:

 • Nygård barnehage: Hilde Jåbekk
 • Dagsenteret HJT 4: Ruth Leksbø
 • Plan og næring: Jan Terje Ågedal

Én vilkårlig avdeling som har deltatt: Konsmo barnehage

Beste avdeling på antall minutter aktivitet: Arealforvaltning og miljø

Premier blir i disse dager distribuert! 😊

AMU takker for bra engasjement!

Med vennlig hilsen
Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver Organisasjon og personal

KOMMUNEDIREKTØREN INFORMERER OM BUDSJETTARBEIDET – publisert 271020

Informasjon til ansatte om budsjettarbeidet i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune må spare inn store summer på budsjettet. Prosessene som er igangsatt, og innsparingstiltak som allerede er iverksatt, preger organisasjonen. Vi ser at mange er slitne, og at en del ansatte også preges av usikkerhet.

Men realitetene må vi ta innover oss.

Vi ønsker ikke her å gå i detaljer om årsakene til at Lyngdal kommune er havnet i denne krevende økonomiske situasjonen. Det vil fort kunne oppfattes som å peke ut syndebukker. Men det er ikke til å stikke under en stol at det ikke var sånn som dette vi hadde tenkt det skulle bli. At flere andre kommuner er i samme båt hjelper heller ikke stort på vår egen situasjon. Nå må vi bare gjøre det beste ut av det.

Det er lett å skjønne at informasjonsbehovet er stort, og at usikkerheten nå er tilsvarende stor blant mange ansatte. Det er usikkerhet knyttet til om kvaliteten på tjenestene som leveres forringes. Det er frykt for arbeidsplasser. Offentlige drøftinger om endringer i skolestruktur skaper uro både blant ansatte og innbyggere.

Administrasjonen jobber intensivt med å få til et driftsbudsjett i balanse. Men ber om forståelse for at det ikke kan informeres om detaljer fra dette arbeidet nå, eller om de forslagene til innsparinger som er i spill. I denne prosessen snus alle steiner. Forslag kastes fram og drøftes. Å informere om alle disse forslagene mens vi er i prosess tenker vi fort kan gjøre vondt verre. Derfor vil det ikke bli informert om forslag til innsparinger og effektiviseringstiltak før kommunedirektøren presenterer budsjettet for de folkevalgte på budsjettkonferansen torsdag 12. november.

Denne starter kl. 15.30. Grunnet korona-restriksjoner er konferansen i Lyngdal kulturhus ikke åpen for publikum. Men den kan følges direkte på Kommune-TV.

Kjell Olav Hæåk - utsnitt.png
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk takker alle ansatte for at de står på og leverer i en på alle måter krevende periode.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle ansatte for stå-på-viljen og fleksibiliteten som utvises i en for alle svært krevende situasjon.

Vi håper på lysere tider. Både når det gjelder økonomi og korona.

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Hæåk, kommunedirektør

 

KORONA-INFO TIL RÅDHUSANSATTE (04.08.20)

Symptomer: Vi minner igjen om at har du symptomer på luftveisinfeksjon, MÅ du holde deg hjemme, og ikke oppsøke arbeidsplassen på rådhuset. Det kan være lurt å ta med PC hjem etter arbeidstid slik at man kan gjennomføre arbeid på hjemmekontor dersom man får symptomer men ellers er arbeidsfør.

Hjemmekontor: Rådhuset er fullt åpnet for publikum, men vi ber dere ledere ta dialog med deres ansatte om å ta deler av arbeidsuken på hjemmekontor dersom det lar seg gjøre. Dette er ikke et pålegg, men et råd for å ikke bli for sårbare i hver avdeling. Mange har ennå litt rolige dager med lite møtevirksomhet, hvor man kan jobbe hjemmefra.

Lunsj: Vi har i uke 32 åpnet kantina i kjelleren for å spise felles lunsj, da rådhuset ennå ikke er fullt bemannet grunnet ferie. Det står desinfeksjon ved inngangen, og alle bes benytte seg av denne før inngang. Den første som kommer må desinfisere bordene. De siste som går må desinfisere. Alle må holde 1 meter avstand til hverandre. Kaffeautomaten forblir stengt inntil videre.

Hold avstand og hold dere friske!


Med vennlig hilsen

Ida Marie Meland Eikebrok,
Fung. kommunalsjef Organisasjon og personal

Kristine Valborgland
Fung. kommunedirektør

OM BUDSJETTSITUASJONEN OG KOSTNADSKUTT

Som de fleste har fått med seg, har Lyngdal kommune store utfordringer i forhold til budsjettet i 2020. Dette skyldes ulike faktorer som gir økte utgifter, og mindre inntekter enn vi først forutså.

Det har i vår vært lagt ned mye arbeid i ulike arbeidsgrupper for å få en bedre oversikt, og for å se på ulike tiltak som skal bistå til at kommunen skal klare å få ned kostnadsnivået.

Politikere og innbyggere er opptatt av kvaliteten på tjenestene våre, og det gir store utfordringer når man må kutte kostnader. Vi er pålagt å følge de føringer som staten pålegger kommunen, og dette har vært styrende i arbeidet til arbeidsgruppene. Likevel ser vi at ekstra ressurser som man gjerne ønsker å beholde utover det som er lovpålagt kan bli berørt. Dette betyr at vi må kjøre en stram linje i forhold til ressurser i alle virksomheter, administrasjon og stab. Noe som igjen betyr at vi ikke kan beholde eller ansette alle de stillingene vi gjerne skulle ha hatt.

Kommunen har allerede satt i gang en del tiltak for å redusere kostnader:

 • Midlertidige avtaler i skoler og barnehager opphører
 • Vi ansetter ikke stillinger med «fast vikar» i helsesektoren
 • Det er innført ansettelsesstopp i administrasjon, støtte, stab og enkelte virksomheter. Det medfører at:
  - Ansettelse av kritiske stillinger skal vurderes nøye av en egen stillingsvurderingsgruppe
  - Stillinger i administrasjon, støtte og stab som er ubesatte ikke fylles dersom det er mulig
  - En del stillinger som er overtallige vil bli omplassert i kommunen til andre enheter

I tillegg til dette vil kommunen arbeide videre for å finne effektiviseringstiltak.

Alle prosesser i forhold til budsjettarbeidet gjennomføres av grupper bestående av ledere og tillitsvalgte. Vi forsøker så langt det er mulig å unngå oppsigelser, men ser at vi blir nødt til å omprioritere noen ressurser. Kommunen som arbeidsgiver er opptatt av at alle prosesser som medfører endringer skal gjennomføres etter gjeldende kriterier som er utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner.

Vi er klar over at denne situasjonen krever mye av alle ansatte. Det krever at vi må tenke nytt i forhold til tjenester vi skal levere - at vi hjelper hverandre på tvers av virksomheter, og at vi støtter hverandre i de endringer og utfordringer som oppstår.

Arbeidsgiver vil så langt det er mulig ha en åpen dialog og informere fortløpende i forhold til budsjettarbeidet.

Med vennlig hilsen

Kjell Olav Hæåk,
Kommunedirektør

ARBEIDSTID FOR ANSATTE MED DAGTIDSARBEID

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble lokale avtaler drøftet, og felles ordninger for arbeidstid fastsatt. Disse ordningene gjelder for ansatte med dagtidsarbeid.

Det som gjelder fra 01.01.20:

Sommertid

I begge kommuner har noen ansatte hatt sommertidsordning fra 1. juni til 31. august. Primært gjeldende for rådhusansatte. Denne ordningen er tatt bort i ny kommune. Det betyr at alle med ordinær arbeidstid skal arbeide 7,5 timer per dag også i sommermånedene. Det kan vurderes å korte ned på åpningstidene i sommermånedene slik at ansatte som har innarbeidet fleksitid kan benytte seg av dette og gå tidligere om ønskelig.

Betalt spisepause

Noen har hatt betalt spisetid, og noen har ikke hatt denne fordelen. Det er bestemt i ny kommune at samtlige ansatte har betalt spisetid. Dette betyr at man i løpet av sin arbeidsdag har mulighet for å ha 20 minutters spisetid i arbeidstiden. I spisetiden skal man være tilgjengelig for arbeidsgiver siden denne er innenfor arbeidsdagen på 7,5 timer, jfr. HTA 4.4 og AML § 10-9.

Halve dager i forbindelse med helligdager

Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften er såkalte «helgeaftener». På disse dagene regnes det som ordinær arbeidstid frem til kl. 12.00, og fri med lønn fra kl. 12.00 og utover, jfr HTA 4.6. Dette betyr at ansatte har arbeidsplikt frem til kl. 12.00. Selv om arbeidsstedet er stengt hele dagen, f.eks. i en barnehage, så har arbeidstakerne arbeid frem til 12.00. Ønsker man å avspasere, eller bruke ferie disse halve dagene, så avtaler man det med sin leder. Ønsker man å jobbe så vil leder tilrettelegge med arbeidsoppgaver. Det er mulighet for å bruke halve feriedager i forbindelse med fri på slike dager. Eksempelvis bruke 1 feriedag for å ta fri frem til kl. 12 på jul- og nyttårsaften.

Arbeidstid og åpningstid

Som det kommer frem her er ikke arbeidstid og åpningstid nødvendigvis det samme. Arbeidstiden er den tiden man er tilgjengelig for arbeidsgiver, og åpningstiden er den tiden vi er tilgjengelige for våre innbyggere og tjenestemottakere.

Med vennlig hilsen
Isabella Collett Sikel, kommunalsjef Organisasjon og personal

FRARÅDER FELLES LUNSJ PÅ RÅDHUSET

Som en konsekvens av at det nå også er påvist koronasmitte i Lyngdal, og at ansatte i kommunen også har hatt kontakt med smittede personer, fraråder kommunedirektøren felles lunsj på rådhuset. Dette i samråd med kommunelegen. Den enkelte oppfordres til å ta lunsj på eget kontor, og minimere kontakten med andre til det mest nødvendige.

Håndhilsing og annen fysisk kontakt må unngås.

FORHOLDSREGLER KNYTTET TIL KORONA-VIRUSET

Denne infoen er til alle ansatte i Lyngdal kommune.

I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber Lyngdal kommune alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av korona-virus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen med et økt antall smittede.

Helse- og omsorgstjenesten er naturlig nok spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme særlig utsatte pasientgrupper. Men regelen om å holde seg hjemme gjelder for samtlige ansatte i Lyngdal kommune.

Har du spørsmål rundt dette ta telefonkontakt med din nærmeste leder. Ikke send SMS eller epost. Dette for å sikre umiddelbar dialog om behovet for å holde seg hjemme, og vilkårene for eventuelt fravær. Dette gjelder personer som har vært på reise i et område med vedvarende smitte, og eventuelt helsepersonell med kritiske funksjoner.

Om karantene og isolasjon:

 • Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittet person, settes i karantene.
 • Hjemmeisolering gjelder personer som er mistenkt eller bekreftet syke.

Se FHI for mer informasjon og oversikt over risikoområder:

Områder med vedvarende spredning

Råd til helsepersonell - FHI

Her på hjemmesiden finner du også kommunelegens anbefalinger, og informasjonsfilm fra Helsedirektoratet. Denne er særlig rettet mot barn og unge.

Kommune-Kari kan også svare på spørsmål om korona.

Orientering om koronaviruset

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet

Med vennlig hilsen

Ole Aa Brattfjord, informasjonsansvarlig
Mobil: +47 90131726

OM LØNNSUTBETALING OG "LØNNSSLIPP"

Til alle ansatte i Lyngdal kommune!

På grunn av kommunesammenslåing og bytte av datasystem er det viktig at dere alle sjekker at dere får riktig lønn! Dersom lønnen er for lav eller for høy, eller det er andre spørsmål, så gi beskjed til oss med å sende mail til: lonn@lyngdal.kommune.no

En stor nyhet er at alle ansatte nå vil få "lønnsslipp" på mobil! For å få tilgang til denne, må dere laste ned appen Visma Employee, fra Google Play / App Store.

Brukernavn: Din mailadresse til arbeid (for ansatte med epostadresse som slutter med @lyngdal.kommune.no er det denne som skal brukes).
Passord: Passord til visma.net (ved første gangs pålogging må du trykke «glemt passord» Du vil da få en mail til din «jobb-mail» der du kan lage ditt passord)

Med vennlig hilsen
Marit Gundersen, lønnsansvarlig
Telefon 948 01 233

BEDRIFTSHELSETJENESTE

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Lyngdal kommune inngått ny avtale om bedriftshelsetjenester, med Lund BHT. Det er vi veldig glade for, og ser frem til samarbeidet med dem.

Kommunens tidligere samarbeid med Mandal BHT og Lister BHT opphørte 31.12. 2019.

Lund BHT vil ha fast dag i Lyngdal på tirsdager, og ellers oppdrag etter behov. Tilstedeværelse primært i Lyngdal sentrum, men også på Konsmo og Byremo.

Primær kontaktperson i Lund BHT er HMS-rådgiver Gryne Reinertsen. Hun kan kontaktes på telefon 990 45 549, eller epost gryne@lundbht.no.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden deres for hva slags tjenester de har.

Hjemmeside Lund BHT

Koordinator for BHT-tjenestene i Lyngdal kommune er undertegnede, så ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Med vennlig hilsen
Ida Marie Meland Eikebrok, telefon 480 05 523.

HJELP OSS Å UTVIKLE NETTSIDENE

Her ser dere altså våre nye nettsider, med et klart fokus på at Kommune-Kari skal spørres først. Men hun trenger mat, og vi må mate henne. Ber derfor om at dere er flinke til å melde fra om ting som mangler, enten via tilbakemeldingsskjemaet, eller på mail til webredaktør.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NY KOMMUNE

Det er nå utarbeidet retningslinjer for arbeidsgiverpolitikken i ny kommune. Du finner dem via lenken under.

Arbeidsgiverpolitikk

Sist endret: 07.10.2021